Proceeding: WZ.271.3.2021 Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2020/2021

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 18-02-2021 16:37:00
Placing offers : 26-02-2021 10:00:00
Offers opening : 26-02-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 205.99 2021-02-18 16:37:00 Proceeding
SWZ.docx docx 676.39 2021-02-18 16:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1587.84 2021-02-18 16:37:00 Proceeding
zal. 1-Formularz ofertowy.docx docx 636.51 2021-02-18 16:37:00 Proceeding
zal. 2- oswiadczenie.docx docx 626.04 2021-02-18 16:37:00 Proceeding
zal. 3 informacja o grupie kapitałowej.docx docx 622.74 2021-02-18 16:37:00 Proceeding
zal. 4-pełnomocnictwo.docx docx 621.24 2021-02-18 16:37:00 Proceeding
zal. 5- OPZ.DOCX DOCX 632.48 2021-02-18 16:37:00 Proceeding
zal. 6- PPU.DOCX DOCX 648.34 2021-02-18 16:37:00 Proceeding
zal.5-OPZ.pdf pdf 325.44 2021-02-18 16:37:00 Proceeding
informacja.pdf pdf 123.86 2021-02-26 12:41:54 Public message
wybór-platforma.pdf pdf 229.02 2021-03-02 11:49:48 Public message

Announcements

2021-03-02 11:49 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na części 1,2,3,4 i 6 oraz unieważnienie części 5.

wybór-platforma.pdf

2021-02-26 12:41 Wioletta Rostankowska W załączeniu przesyłamy informację o ofertach złożonych w postępowaniu na podst. art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

informacja.pdf

2021-02-26 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:
części 1 - 25.335 zł
części 2 - 23.850 zł
części 3 - 42.000 zł
części 4 - 42.748 zł
części 5 - 15.000 zł
części 6 - 44.400 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 392