Proceeding: GUM2021ZP0010 Dostawa artykułów gospodarstwa domowego, worków, papieru toaletowego, ręczników papierowych w 3 pakietach dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 17-02-2021 15:46:00
Placing offers : 01-03-2021 09:00:00
Offers opening : 01-03-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1772.1 2021-02-17 15:46:00 Proceeding
SWZ 10.DOC DOC 255.5 2021-02-17 15:46:00 Proceeding
Załacznik 1 - formularz oferty.docx docx 35.4 2021-02-17 15:46:00 Proceeding
Załacznik 4 - projekt umowy.doc doc 80.5 2021-02-17 15:46:00 Proceeding
Załącznik 2 - oświadczenie.doc doc 91.5 2021-02-17 15:46:00 Proceeding
Pakiet 2 - papier i ręczniki.xls xls 77 2021-02-23 14:43:51 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze ofert.docx docx 129.77 2021-03-15 09:19:39 Public message
Poprawiony Pakiet 1 - artykuły gospodarstwa domowego.xls xls 60.5 2021-02-22 14:16:38 Public message
Poprawiony Pakiet 3 - worki.xls xls 60 2021-02-22 14:16:38 Public message
Informacja o złozonych ofertach.pdf pdf 605.07 2021-03-01 12:39:45 Public message
Pytania i odpowiedzi 24.02.2021.docx docx 252.55 2021-02-24 14:21:10 Public message
Załącznik 3 do SWZ - formularze rzeczowo-cenowe.zip zip 39.49 2021-02-24 14:21:10 Public message

Announcements

2021-03-15 09:19 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-03-01 12:39 Dagmara Żukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja o złozony [...].pdf

2021-03-01 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia - 936 672,38zł.
w tym:
Pakiet 1 - 261 761,90 zł
Pakiet 2 - 500 431,05 zł
Pakiet 3 - 174 479,43 zł
2021-02-24 14:21 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania 24.02.2021r. + załącznik nr 3 do SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Załącznik 3 do SWZ - [...].zip

2021-02-22 14:16 Dagmara Żukowska Zamawiający w Pakiecie 1 i 3 w kolumnie "cena jednostkowa brutto" dokonuje wykreślenia jednostek miary.
W załączeniu poprawione formularze rzeczowo-cenowe na Pakiet 1 i Pakiet 3

Poprawiony Pakiet 1 [...].xls

Poprawiony Pakiet 3 [...].xls

2021-02-19 14:36 Dagmara Żukowska Pytanie 1 - W pakiecie numer III na dostawę worków na śmieci nurtuje mnie podana ilość worków w formie "par" proszę o wyjaśnienie, będę bardzo wdzięczna.
Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie 3 dokonał zmiany podanej ilości z formy "par" na "op"

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 880