Proceeding: ZP.271.2.2021 „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie’’ - Budowa brodzika, dodatkowego ślizgu zjeżdżalni wraz z hamownią oraz przebudową podestu istniejącej zjeżdżalni

Edyta Filip
Gmina Miasto Krosno Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 17-02-2021 14:40:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja.zip zip 101528.18 2021-02-17 14:40:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 102.67 2021-02-17 14:40:00 Proceeding
Przedmiary robót w formatach PDF, ZUZ, XML.rar rar 1626 2021-02-17 14:40:00 Proceeding
SWZ z Załącznikami.doc doc 341.5 2021-02-17 14:40:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 563.72 2021-02-17 14:40:00 Proceeding
Zał. nr 1. Wytyczne wykonania i montażu tablicy informacyjnej..pdf pdf 312.27 2021-02-17 14:40:00 Proceeding
Zał. nr 2 Zakres przetargowy instalacjie zewnętrzne..pdf pdf 938.13 2021-02-17 14:40:00 Proceeding
Zał. nr 3 Zakres przetargowy instalacja kanalizacyjna, odwodnienia terenu..pdf pdf 574.06 2021-02-17 14:40:00 Proceeding
Wytyczne relizacyjne przedmiotu zamówienia..doc doc 35 2021-02-17 15:22:47 Proceeding
Zmiana treści SWZ - 19.02.2021.doc doc 511 2021-02-19 08:53:28 Public message
Zmodyfikowany wzór umowy.pdf pdf 563.64 2021-02-19 08:53:28 Public message
Pytania i odpowiedzi 26.02.2021r..doc doc 526.5 2021-02-26 14:24:58 Public message
ZP.271.2.2021 informacja z otwarcia oferty.doc doc 66 2021-03-04 12:44:35 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 18.32 2021-03-05 11:52:57 Public message

Announcements

2021-03-05 11:52 Edyta Filip Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].docx

2021-03-04 12:44 Edyta Filip Informacja z otwarcia oferty

ZP.271.2.2021 inform [...].doc

2021-03-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 1 000 000 zł.
2021-02-26 14:24 Małgorzata Babczyńska Pytania i odpowiedzi 26.02.2021r.

Pytania i odpowiedzi [...].doc

2021-02-19 08:53 Małgorzata Babczyńska Zmiana treści SWZ (dot. wzoru umowy)

Zmiana treści SWZ - [...].doc

Zmodyfikowany wzór u [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 612