Proceeding: ZP.272.1.2021 Zamówienie na roboty budowlane polegające na remoncie sali obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33.

Iwona Kowalczyk
Powiat Nowosądecki
Deadlines:
Published : 17-02-2021 14:24:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 91.21 2021-02-17 14:24:00 Proceeding
1 SWZ.pdf pdf 1095.61 2021-02-17 14:24:00 Proceeding
1 zał. nr 1 SWZ OPZ.pdf pdf 491.46 2021-02-17 14:24:00 Proceeding
1 zał. nr 2 Projekt umowy.pdf pdf 943.41 2021-02-17 14:24:00 Proceeding
1 zał. nr 3 Oswiadczenie wykonawcy art.125 ust. 1.pdf pdf 722.67 2021-02-17 14:24:00 Proceeding
1 zal. nr 3 do SWZ Oswiadczenie wykonawcy art.125 ust. 1.doc doc 72.5 2021-02-17 14:24:00 Proceeding
1 zał nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego.pdf pdf 696.06 2021-02-17 14:24:00 Proceeding
1 zał. nr 4 SWZ Formularz oferty.pdf pdf 714.35 2021-02-17 14:24:00 Proceeding
1 zał. nr 4 SWZ Formularz oferty.docm docm 31.36 2021-02-17 14:24:00 Proceeding
04_Dokumentacja_projektowa.zip zip 26395.94 2021-02-17 14:24:00 Proceeding
1 zal. nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego.doc doc 69 2021-02-17 14:52:55 Proceeding
1 Informacja o wyborze.pdf pdf 594.27 2021-03-24 12:10:35 Public message
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 423.25 2021-03-03 11:34:24 Public message
1 Informacje podane po otwarciu ofert.pdf pdf 546.4 2021-03-04 13:26:09 Public message

Announcements

2021-03-24 12:10 Iwona Kowalczyk INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1 Informacja o wybor [...].pdf

2021-03-04 13:26 Iwona Kowalczyk INFORMACJE PODANE PO OTWARCIU OFERT UDOSTĘPNIANE ZGODNIE Z ART. 222 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1 Informacje podane [...].pdf

2021-03-03 11:34 Iwona Kowalczyk Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, udostępniana na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.

1 Informacja o kwoci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 655