Proceeding: GKI.271.5.2021.G.Ch. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipnik- Miasto Stargard.

Grzegorz Chełmiński
Urząd Gminy Stargard
Deadlines:
Published : 17-02-2021 12:06:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2021BZP 0000810601 z 2021-02-17.pdf pdf 105.91 2021-02-17 12:06:00 Proceeding
SWZ załączniki 1-9 i 11.zip zip 274.23 2021-02-17 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 10 -dok. proj-koszt.zip zip 9480.26 2021-02-17 12:06:00 Proceeding
Wybór oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 456.17 2021-03-15 10:36:49 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 508.65 2021-02-26 08:18:50 Public message
Pytania 2.pdf pdf 838.7 2021-03-01 15:28:32 Public message
Decyzja ZWKZ Szczecin (1).pdf pdf 3150.27 2021-03-01 15:28:32 Public message
Informacja o złozonych ofertach.doc doc 33 2021-03-04 11:25:47 Public message

Announcements

2021-03-15 10:36 Grzegorz Chełmiński Wybór Najkorzystniejszej oferty w postępowaniu GKI.271.5.2021.G.Ch., Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipnik- Miasto Stargard.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2021-03-04 11:25 Grzegorz Chełmiński Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu GKI.271.5.2021.G.Ch.,

Informacja o złozony [...].doc

2021-03-04 10:07 Grzegorz Chełmiński Komunikat: Zamawiający zamierzał na realizację zamówienia przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł brutto.
2021-03-04 10:01 Grzegorz Chełmiński Komunikat: Zamawiający zamierzał na realizację zamówienia przeznaczyć kwotę 200 000 zł.
2021-03-04 10:00 Buyer message Kwota na realizację zamówienia zostanie podana 4 marca 2021 po godz 10:00 a przed otwarciem ofert.
2021-03-01 15:28 Grzegorz Chełmiński 2. Odpowiedzi na zapytania do postępowania GKI.271.5.2021.G.Ch.

Pytania 2.pdf

Decyzja ZWKZ Szczeci [...].pdf

2021-02-26 08:18 Grzegorz Chełmiński 1. Odpowiedzi na zapytania do postępowania GKI.271.5.2021.G.Ch.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 748