Proceeding: BBA-2.261.2.2021 Świadczenie usług doradztwa i wsparcia technicznego w zakresie przygotowania, realizowania i nadzorowania inwestycji i remontów w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1.

Deadlines:
Published : 16-02-2021 09:57:00
Placing offers : 23-02-2021 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 22 55-60-347 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
projektowane postanowienia umowy -załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.docx docx 84.92 2021-02-16 09:57:00 Proceeding
Opis przedmiotu + warunki świadczenia usługi -Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego.doc doc 77 2021-02-16 09:57:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe - Doradztwo i wsparcie techniczne 4.02.2021 R..pdf pdf 268.69 2021-02-16 09:57:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.docx docx 24.62 2021-02-16 09:57:00 Subject of the order
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 296.82 2021-03-01 15:05:47 Public message

Announcements

2021-03-01 15:05 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa doradztwa i wsparcia technicznego Wykonawca ma podać cenę za 12 miesięcy świadczenia usługi zgodnie z formularzem ofertowym

Formularz oferty - z [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Warunek udziału - W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy zapewnią świadczenie usługi przez osobę, która posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia, a w szczególności: 1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, poparte co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, 2. legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego Attachment required (0)
4 Warunek udziału - Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 352