Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Jęczmiennej w Kamionkach

Joanna Grzybowska
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Published : 15-02-2021 13:59:00
Placing offers : 19-02-2021 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.„Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone Ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1  pkt. 1 ww. ustawy, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.”


"Miasto i Gmina Kórnik informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz 1751), od dnia 1 listopada 2019r będzie dokonywać płatności od 15.000,-zł brutto należnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. "split payment"."


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia - Kamionki - ul. Jęczmienna.pdf pdf 203.42 2021-02-15 13:59:00 Proceeding
przykładowa umowa - oświetlenie - ul. Jęczmienna - Kamionki.pdf pdf 452.27 2021-02-15 13:59:00 Proceeding
przedmiar - 1.pdf pdf 1468.09 2021-02-15 13:59:00 Proceeding
Kamionki ul. Pszeniczna, Jęczmienna - specyfikacja techniczna .pdf pdf 2118.93 2021-02-15 13:59:00 Proceeding
Kamionki ul. Pszeniczna, Jęczmienna - plan projektowy .pdf pdf 1887.86 2021-02-15 13:59:00 Proceeding
Kamionki ul. Pszeniczna, Jęczmienna - dokumentacja techniczna.pdf pdf 19092.31 2021-02-15 14:50:39 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Jęczmiennej w Kamionkach Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Jęczmiennej w Kamionkach 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do dnia 08.10.2021r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Cena netto - Proszę wpisać liczbowo cenę netto za całość zadania. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 413