Proceeding: MZK/DE/01/2021 Sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego określonego kodem wg CPV - 09134100-8 i benzyny bezołowiowej Pb95 określonej kodem CPV: 09132100-4

Deadlines:
Published : 12-02-2021 10:02:00
Placing offers : 25-02-2021 11:00:00
Offers opening : 02-03-2021 23:59:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie przekazane do publikacji.pdf pdf 1845.45 2021-02-12 10:02:00 Proceeding
SWZ.docx docx 92.5 2021-02-12 10:02:00 Proceeding
Formularz-ofertowy-zał-nr-1.docx docx 34.48 2021-02-12 10:02:00 Proceeding
Instrukcja-wypelniania-JEDZ-zał-nr-2.pdf pdf 1221.79 2021-02-12 10:02:00 Proceeding
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-zał.-nr-3.doc doc 187.5 2021-02-12 10:02:00 Proceeding
Zrealizowane-zamowienia-zał.-nr-4.docx docx 16.64 2021-02-12 10:02:00 Proceeding
Umowa-zał.-nr-5-wzór.docx docx 37.34 2021-02-12 10:02:00 Proceeding
Oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej-zał-nr-6.docx docx 16.72 2021-02-12 10:02:00 Proceeding
ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 1852.52 2021-02-15 09:42:08 Public message
unieważnienie postępowania ..pdf pdf 246.51 2021-02-25 10:54:52 Public message

Announcements

2021-02-25 10:54 Marek Sobota Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego określonego kodem wg CPV - 09134100-8 i benzyny bezołowiowej Pb95 określonej kodem CPV: 09132100-4”. Nr postępowania: MZK/DE/01/2021.

unieważnienie postęp [...].pdf

2021-02-15 09:42 Marek Sobota Witam
W załączeniu opublikowane zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

ogłoszenie opublikow [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 323