Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PG/351-2-2/2021 „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w ramach realizacji projektów socjalnych oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gmin biorących udział w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”

Deadlines:
Published : 10-02-2021 14:23:00
Placing offers : 16-02-2021 10:00:00
Offers opening : 16-02-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie o informację
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym MCPS.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Minimalnym wymogiem dla poprawnego złożenia oferty jest złożenie wszystkich wymienionych dokumentów w wersji PDF (lub skan). Weryfikacja Wykonawcy następuje na Platformie zakupowej.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe 351-2-2-2021.pdf pdf 294.88 2021-02-10 14:23:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 388.45 2021-02-10 14:23:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Wzór Umowy.pdf pdf 302.39 2021-02-10 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wzor formularza ofertowego.docx docx 43.62 2021-02-10 14:23:00 Criterion
załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 359.9 2021-02-10 14:23:00 Criterion
Załącznik nr 5 - wykaz usług.docx docx 25.16 2021-02-10 14:23:00 Criterion
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.docx docx 24.57 2021-02-10 14:23:00 Criterion
informacja z otwarcia ofert - MCPS_ZP_PG_351_2_2_2021.pdf pdf 466.88 2021-02-16 11:21:04 Public message
Informacja o wyniku 351-2-2-2021.pdf pdf 528.42 2021-02-19 10:24:20 Public message
nformacja o udzieleniu zamówienia 351-2-2-2021.pdf pdf 662.33 2021-03-04 07:30:29 Public message

Announcements

2021-03-04 07:30 Paweł Ginel W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia w zadaniu 4 i 6 Zamawiający publikuje stosowną informację.

nformacja o udzielen [...].pdf

2021-02-19 10:24 Paweł Ginel W związku z dokonaną oceną ofert Zamawiający przekazuje informację o wynikach postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-02-16 11:21 Paweł Ginel W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający publikuje informację z ich otwarcia.

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Formularz ofertowy - - Attachment required

Załącznik nr 3 - wzo [...].docx

(0)
2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - - Attachment required

załącznik nr 4 - ośw [...].docx

(0)
3 Wykaz usług - - Attachment required

Załącznik nr 5 - wyk [...].docx

(0)
4 Wykaz osób - - Attachment required

Załącznik nr 6 - Wyk [...].docx

(0)
5 Dodatkowe dokumenty - Należy załączyć oświadczenia lub dokumenty wskazane w punkcie VI.2 lit. d-g zapytania ofertowego (odpowiednio do części zamówienia) Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 697