Proceeding: DT.252.I.3.2021 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000 do km 0+866,70 wraz z budową linii oświetlenia ulicznego, demontażem linii nN, budową obwodów linii komunalnej NN, budową przyłączy, budową kanału technologicznego

Deadlines:
Posted : 10-02-2021 14:09:00
Placing offers: 25-02-2021 10:00:00
Opening offers : 25-02-2021 10:10:00
Tryb: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2568W.pdf pdf 149.5 2021-02-10 14:09:00 Proceeding
SWZ tryb podstawowy bez negocjacji poniżej progów1.pdf pdf 1946.7 2021-02-10 14:09:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 35.91 2021-02-10 14:09:00 Proceeding
Projekt budowalny.rar rar 50500.88 2021-02-10 14:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 49.01 2021-02-11 08:51:58 Public message
Modyfikacja SWZ z dnia 11.02.2021 r. .pdf pdf 685.5 2021-02-11 08:51:58 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 34.13 2021-02-23 07:28:11 Public message
Modyfikacja SWZ 2568W.pdf pdf 228.63 2021-02-23 08:28:48 Public message
Druk oferty z dnia 23.02.2021 r..docx docx 22.29 2021-02-23 13:07:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 378.44 2021-02-25 13:35:11 Public message

Announcements

2021-02-25 13:35 Krzysztof Tomczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-25 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1 685 363,01 zł gross
2021-02-23 13:07 Krzysztof Tomczak Druk oferty po modyfikacji SWZ z dnia 23.02.2021 r.

Druk oferty z dnia 2 [...].docx

2021-02-23 08:28 Krzysztof Tomczak Modyfikacja SWZ z dnia 23.02.2021 r.

Modyfikacja SWZ 256 [...].pdf

2021-02-23 07:28 Krzysztof Tomczak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.02.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-02-11 08:51 Krzysztof Tomczak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.02.2021 r.
Modyfikacja SWZ z dnia 11.02.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Modyfikacja SWZ z dn [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 924