Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.1.2021 Świadczenie usługi, w podziale na Zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2

Deadlines:
Published : 09-02-2021 16:01:00
Placing offers : 18-02-2021 12:00:00
Offers opening : 18-02-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 123.82 2021-02-09 16:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 895.81 2021-02-09 16:01:00 Proceeding
Zal_1_Wzor_formularza_oferty.DOC DOC 74 2021-02-09 16:01:00 Proceeding
Zal_2_Wzor_oswiadczenia_na_podst_art.125_ust.1.docx docx 21.95 2021-02-09 16:01:00 Proceeding
Zal_3_Wzor_wykazu_uslug.docx docx 21.51 2021-02-09 16:01:00 Proceeding
Zal_4_Wzor_oswiadczenia_na_podst_art.58_ust.2.docx docx 20.81 2021-02-09 16:01:00 Proceeding
Zal_5_SOPZ.doc doc 77.5 2021-02-09 16:01:00 Proceeding
Zal_6_Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 88.72 2021-02-09 16:01:00 Proceeding
Zal_7_Klauzula_informacyjna.docx docx 22.82 2021-02-09 16:01:00 Proceeding
Informacja o wyborze - ZADANIE 1.pdf pdf 460.4 2021-03-17 15:40:59 Public message
Informacja o wyborze -ZADANIE 2.pdf pdf 463.24 2021-03-17 15:41:52 Public message
INF_WYBOR_STRONA_INTERNETOWA_POSTEPOWANIA.pdf pdf 602.47 2021-04-16 14:46:19 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Zadanie nr 2.pdf pdf 69.7 2021-04-21 15:05:37 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2.pdf pdf 84.69 2021-05-25 14:54:49 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 547.9 2021-02-15 14:39:49 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 535.12 2021-02-18 11:52:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 783.99 2021-02-18 15:32:26 Public message

Announcements

2021-05-25 14:54 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-04-21 15:05 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania w ramach Zadania nr 2.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-04-16 14:46 Dagmara Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadania nr 1.

INF_WYBOR_STRONA_INT [...].pdf

2021-03-17 15:41 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadania nr 2.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-17 15:40 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadania nr 1.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-18 15:32 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-18 11:52 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-02-18 11:48 Beata Wiktorowska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-02-15 14:39 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania oraz odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1486