Proceeding: GUM2021 ZP0006 - Wykonanie projektów rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz rozbiórka budynków

Deadlines:
Published : 09-02-2021 13:23:00
Placing offers : 26-02-2021 10:00:00
Offers opening : 26-02-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 09.02.2021.pdf pdf 99.01 2021-02-09 13:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 872.31 2021-02-09 13:23:00 Proceeding
zał 7 -wykaz osób.doc doc 46 2021-02-09 13:23:00 Proceeding
zał 1 -formularz oferty.doc doc 59.5 2021-02-09 13:23:00 Proceeding
zał 2 -formularz cenowy.docx docx 21.67 2021-02-09 13:23:00 Proceeding
zał 3-dokumentacja.zip zip 4233.01 2021-02-09 13:23:00 Proceeding
zał 4 -projekt umowy.doc doc 154 2021-02-09 13:23:00 Proceeding
zał 5 -oświadczenia.doc doc 97.5 2021-02-09 13:23:00 Proceeding
zał 6 -wykaz robót.doc doc 48 2021-02-09 13:23:00 Proceeding
1. Wizja lokalna.docx docx 125.34 2021-02-18 14:01:51 Public message
informacja o złożonych ofertach ZP 0006.docx docx 20.78 2021-02-26 13:24:12 Public message
Wynik ZP0006.docx docx 130.24 2021-03-10 10:37:23 Public message

Announcements

2021-03-10 10:37 Joanna Laskowska Wynik postępowania GUM2021 ZP0006

Wynik ZP0006.docx

2021-02-26 13:24 Joanna Laskowska Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].docx

2021-02-26 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego postępowania środki w wysokości: 135.000zł
2021-02-18 14:01 Joanna Laskowska 1. Wizja lokalna

1. Wizja lokalna.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 814