Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.1.21 Dostawa systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi

Deadlines:
Published : 09-02-2021 11:39:00
Placing offers : 18-02-2021 10:00:00
Offers opening : 18-02-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.1.21_SWZ.doc doc 147 2021-02-09 11:39:00 Proceeding
SZP.251.1.21_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 64 2021-02-09 11:39:00 Proceeding
SZP.251.1.21_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy.xls xls 42.5 2021-02-09 11:39:00 Proceeding
SZP.251.1.21_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 59.5 2021-02-09 11:39:00 Proceeding
SZP.251.1.21_Załącznik nr 3 do SWZ - Udostepnienie zasobów.docx docx 18.33 2021-02-09 11:39:00 Proceeding
SZP.251.1.21_Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 46 2021-02-09 11:39:00 Proceeding
SZP.251.1.21_Załącznik nr 5 do SWZ - Umowa.docx docx 25.63 2021-02-09 11:39:00 Proceeding
SZP.251.1.21_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.45 2021-02-09 11:39:00 Proceeding
SZP.251.1.21_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 48.67 2021-02-11 11:46:11 Public message
SZP.251.1.21_SWZ po zmianie.doc doc 148.5 2021-02-11 11:46:11 Public message
SZP.251.1.21_Zmiana nr 1 SWZ.doc doc 85.5 2021-02-11 11:46:11 Public message
SZP.251.1.21_Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz parametrów technicznych.docx docx 17.55 2021-02-11 11:46:11 Public message
SZP.251.1.21_SWZ po zmianie 2.doc doc 149 2021-02-12 10:42:57 Public message
SZP.251.1.21_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy po zmianach.xls xls 42.5 2021-02-12 10:42:57 Public message
SZP.251.1.21_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 96.5 2021-02-12 10:42:57 Public message
SZP.251.1.21_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 26.5 2021-02-18 12:15:01 Public message
251.1.21_Wynik.doc doc 76.5 2021-03-03 12:15:33 Public message

Announcements

2021-03-03 12:15 Katarzyna Szczepańska Szanowni Państwo,
W załączeniu wysyłam informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
z poważaniem
Katarzyna Szczepańska
Referent ds. zamówień publicznych
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223


tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101

zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl


Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zozbrodnica.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o współpracy na podstawie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe;
5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnego źródła, tj. z Internetu;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

251.1.21_Wynik.doc

2021-02-18 12:15 Katarzyna Szczepańska Witam serdecznie, W załączeniu wysyłam informację z otwarcia ofert z postępowania na Dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi.z poważaniem
Katarzyna Szczepańska
Referent ds. zamówień publicznych
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223


tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101

zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl


Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zozbrodnica.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o współpracy na podstawie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe;
5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnego źródła, tj. z Internetu;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SZP.251.1.21_Informa [...].xls

2021-02-18 09:58 Katarzyna Szczepańska Szanowni Państwo,
Zamawiający Zespół Opieki w Brodnicy informuje, że wartością szacunkową w przedmiotowym postępowaniu jest kwota 316 207.72 zł brutto.
z poważaniem
Katarzyna Szczepańska
2021-02-12 10:42 Katarzyna Szczepańska Szanowni Państwo
Zamawiający Zespół Opieki zdrowotnej w Brodnicy udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamieszcza dokumenty z naniesionymi zmianami. z poważaniem Katarzyna Szczepańska

SZP.251.1.21_SWZ po [...].doc

SZP.251.1.21_Załączn [...].xls

SZP.251.1.21_Pytania [...].doc

2021-02-11 11:46 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
Zamawiający Zespół Opieki zdrowotnej w Brodnicy zmienia zapisy SWZ oraz treść ogłoszenia. W załączeniu dokumenty uwzględniające zmiany.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

SZP.251.1.21_ogłosze [...].pdf

SZP.251.1.21_SWZ po [...].doc

SZP.251.1.21_Zmiana [...].doc

SZP.251.1.21_Załączn [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 543