Proceeding: ZP.272.1.3.2021 Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek PlusLIgi piłki siatkowej mężczyzn

Deadlines:
Published : 05-02-2021 12:38:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Wytwarzający / Udostępniający informację: Joanna Świnoga
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 SOPZ.docx docx 31.98 2021-02-05 12:38:00 Proceeding
Zał. nr 2 Formularz ofertowy.docx docx 26.81 2021-02-05 12:38:00 Proceeding
Zał. nr 3 Pełnomocnictwo.docx docx 25.52 2021-02-05 12:38:00 Proceeding
Zał. nr 4 Projektowane warunki umowy.doc doc 127 2021-02-05 12:38:00 Proceeding
SWZ.docx docx 55.11 2021-02-05 12:38:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.19 2021-02-05 12:38:00 Proceeding
informacja z otwarcia.doc doc 150 2021-03-04 13:02:16 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 153.5 2021-03-08 15:16:06 Public message

Announcements

2021-03-08 15:16 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzyła: Joanna Świnoga
Odpowiada za treść: Karol Orłowski

informacja o wyborze [...].doc

2021-03-04 13:02 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert


Wytwarzający / Udostępniający informację: Joanna Świnoga
Odpowiadający za treść informacji: Karol Orłowski

informacja z otwarci [...].doc

2021-03-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 600 000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 637