Proceeding: GUM2021 ZP0008 Wykonanie remontu pomieszczeń należących do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 04-02-2021 11:26:00
Placing offers : 23-02-2021 10:00:00
Offers opening : 23-02-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał 4 -projekt umowy.doc doc 155 2021-02-04 11:26:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 04.02.2021.pdf pdf 106.4 2021-02-04 11:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 387.89 2021-02-04 11:26:00 Proceeding
zał 1 -formularz oferty.doc doc 60.5 2021-02-04 11:26:00 Proceeding
zał 2 -oświadczenia.doc doc 96.5 2021-02-04 11:26:00 Proceeding
zał 3 -dokumentacja.zip zip 4689.2 2021-02-04 11:26:00 Proceeding
zał 5 -wykaz robót.doc doc 43.5 2021-02-04 11:26:00 Proceeding
zał 6 -wykaz osób.doc doc 45 2021-02-04 11:26:00 Proceeding
Wynik ZP0008.docx docx 128.19 2021-03-15 09:21:26 Public message
1. pytania i odpowiedzi 09.02.2021.pdf pdf 626.02 2021-02-09 08:49:24 Public message
2. pytania i odpowiedzi 10.02.2021.pdf pdf 201.08 2021-02-10 14:18:06 Public message
3. pytania i odpowiedzi 18.02.2021.pdf pdf 207.21 2021-02-18 11:07:57 Public message
informacja o złożonych ofertach ZP 0008.docx docx 24.33 2021-02-23 11:56:50 Public message

Announcements

2021-03-15 09:21 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze oferty (wynik)

Wynik ZP0008.docx

2021-02-23 11:56 Joanna Laskowska Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].docx

2021-02-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki w wysokości 370.102,93zł
2021-02-18 11:07 Joanna Laskowska 3. pytania i odpowiedzi z dnia 18.02.2021 r.

3. pytania i odpowie [...].pdf

2021-02-10 14:18 Joanna Laskowska 2. pytania i odpowiedzi z dnia 10.02.2021

2. pytania i odpowie [...].pdf

2021-02-09 08:49 Dział Zamówień Publicznych 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 09.02.2021 r.

1. pytania i odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1059