Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.3.21 Świadczenie usług żywienia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 04-02-2021 09:06:00
Placing offers : 17-02-2021 10:00:00
Offers opening : 17-02-2021 10:05:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.3.21_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.05 2021-02-04 09:06:00 Proceeding
SZP.251.3.21_SWZ żywienie.doc doc 169.5 2021-02-04 09:06:00 Proceeding
SZP.251.3.21_Zalaczniki do umowy - Opis uslug i załączniki do umowy.doc doc 239.5 2021-02-04 09:06:00 Proceeding
SZP.251.3.21_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 64.5 2021-02-04 09:06:00 Proceeding
SZP.251.3.21_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy.xls xls 37.5 2021-02-04 09:06:00 Proceeding
SZP.251.3.21_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 58 2021-02-04 09:06:00 Proceeding
SZP.251.3.21_Załącznik nr 2A do SWZ - Udostepnienie zasobów.docx docx 18.26 2021-02-04 09:06:00 Proceeding
SZP.251.3.21_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 46.5 2021-02-04 09:06:00 Proceeding
SZP.251.3.21_Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 48 2021-02-04 09:06:00 Proceeding
SZP.251.3.21_Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zakładów (kuchni).doc doc 48 2021-02-04 09:06:00 Proceeding
SZP.251.3.21_Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.doc doc 89.5 2021-02-04 09:06:00 Proceeding
SZP.251.3.21_ogłoszenie o zmianie terminu.pdf pdf 39.35 2021-02-10 08:33:07 Public message
SZP.251.3.21_Zmiana nr 1 SIWZ.doc doc 77.5 2021-02-10 08:33:07 Public message
251.3.21_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 165.5 2021-02-12 15:02:44 Public message
SZP.251.3.21_ogłoszenie o zmianie terminu 2.pdf pdf 39.31 2021-02-12 15:13:11 Public message
251.3.21_informacja z otwarcia ofert.doc doc 142.5 2021-02-17 12:49:32 Public message
251.3.21_Wynik.doc doc 79.5 2021-02-22 09:01:58 Public message

Announcements

2021-02-22 09:01 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam rozstrzygnięcie postępowania SZP.251.3.21 na świadczenie usług żywienia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.3.21_Wynik.doc

2021-02-17 12:49 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert na "Świadczenie usług żywienia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy."
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.3.21_informacja [...].doc

2021-02-12 15:13 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 17.02.2021r. W załączeniu ogłoszenie o zmianie terminu. Z poważaniem, Lucyna Gruszkowska

SZP.251.3.21_ogłosze [...].pdf

2021-02-12 15:02 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam "pytania i odpowiedzi" do niniejszego postępowania. Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.3.21_Pytania i o [...].doc

2021-02-10 08:33 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
Zamawiający Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zmienia termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu na "Świadczenie usług żywieni". Nowy termin to 16.02.2021r. godz. 10:00. Ogłoszenie o zmianie w załączeniu.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

SZP.251.3.21_ogłosze [...].pdf

SZP.251.3.21_Zmiana [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1494