Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPB.272.TP.01.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce

Marzena Święcicka
Powiat Ostrołęcki Department: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Deadlines:
Published : 02-02-2021 13:22:00
Placing offers : 12-02-2021 09:00:00
Offers opening : 12-02-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 472.33 2021-02-02 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wzór oferty.doc doc 71.5 2021-02-02 13:22:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 111.71 2021-02-02 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2- Wzór oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.doc doc 38.5 2021-02-02 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 39 2021-02-02 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów - Kopia.doc doc 32 2021-02-02 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług.doc doc 36 2021-02-02 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.docx docx 39.91 2021-02-02 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projektowane Postanowienia Umowy..doc doc 115.5 2021-02-02 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 8- Wzór oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.doc doc 38.5 2021-02-02 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 25.65 2021-02-02 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 79 2021-02-02 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - KONCEPCJA.zip zip 18783 2021-02-02 13:22:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 293.25 2021-02-12 13:41:39 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 226.34 2021-03-05 10:52:30 Public message

Announcements

2021-03-05 10:52 Marzena Święcicka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-02-12 13:41 Marzena Święcicka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-12 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia - 351 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2006