Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.4.2021 Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Skrwilno.

Alicja Siemiątkowska
Gmina Skrwilno
Deadlines:
Published : 01-02-2021 09:00:00
Placing offers : 09-02-2021 12:00:00
Offers opening : 09-02-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu RI.271.4.2021.pdf pdf 76.76 2021-02-01 09:00:00 Proceeding
SWZ Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Skrwilno.pdf pdf 364.81 2021-02-01 09:00:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 84 2021-02-01 09:00:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Ośw. dot. podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków.doc doc 45 2021-02-01 09:00:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu.doc doc 38.5 2021-02-01 09:00:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy.doc doc 81.5 2021-02-01 09:00:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 40 2021-02-01 09:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 187.45 2021-02-01 09:00:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ Wykaz wykonanych dostaw.doc doc 35.5 2021-02-01 09:00:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ - STRONA POSTĘPOWANIA.pdf pdf 390.13 2021-02-02 10:36:49 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert - 09.02.2021 r..pdf pdf 384.53 2021-02-09 14:15:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Strona Zamawiającego.pdf pdf 956.37 2021-02-15 09:32:52 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania RI.271.4.2021.pdf pdf 63.18 2021-03-10 14:43:39 Public message

Announcements

2021-03-10 14:43 Alicja Siemiątkowska Ogłoszenie o wyniku postępowania 10.03.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-02-15 09:32 Alicja Siemiątkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.02.2021 r.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-09 14:15 Alicja Siemiątkowska Informacja z sesji otwarcia ofert 09.02.2021 r.

Informacja z sesji o [...].pdf

2021-02-09 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę 160.000,00 złotych brutto.
2021-02-02 10:36 Alicja Siemiątkowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 02.02.2021 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 656