Proceeding: 2021/BZP 00004368/01 Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 29-01-2021 13:52:00
Placing offers: 15-03-2021 09:30:00
Opening offers : 15-03-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 119.69 2021-01-29 13:52:00 Proceeding
projekt umowy - zał.nr 4 do SWZ.pdf pdf 11625.83 2021-01-29 13:52:00 Proceeding
zal. nr 3 do swz - zobowiazanie inny podmiot.doc doc 799.5 2021-01-29 13:52:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_oswiadczenie.docx docx 792.7 2021-01-29 13:52:00 Proceeding
zal-nr 1- formularz oferty.doc doc 847 2021-01-29 13:52:00 Proceeding
dokumentacja projektowa - zał. nr 7 do SWZ.zip zip 47851.04 2021-01-29 13:52:00 Proceeding
dokumentacja wykonawcza - zał. nr 8 do SWZ.zip zip 11140.18 2021-01-29 13:52:00 Proceeding
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru -zał nr 6 do SWZ.zip zip 25075.65 2021-01-29 13:52:00 Proceeding
wizualizacje - zał nr 5 do SWZ.zip zip 73204.09 2021-01-29 13:52:00 Proceeding
przedmiary - zał. nr 9 do SWZ.zip zip 6587.08 2021-01-29 13:52:00 Proceeding
SWZ - jarmark roboty budowlane z negocjacjami.pdf pdf 640.31 2021-01-29 13:52:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ 11.02.2021.pdf pdf 164.8 2021-02-11 14:09:21 Public message
Ogłoszenie o zaminie ogłoszenia z dnia 11.02.2021 r..pdf pdf 41.31 2021-02-11 14:11:18 Public message
Zmiana treści SWZ 17.02.2021 (1) (2).pdf pdf 218.45 2021-02-17 15:00:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.02.2021.pdf pdf 33.83 2021-02-17 15:00:49 Public message
Harmonogram rzeczowo - finansowy po zminanach do umowy 17.02.2021.xlsx xlsx 12.13 2021-02-17 15:01:56 Public message
projekt umowy - zmiana 17.02.2021.pdf pdf 587.98 2021-02-17 15:01:56 Public message
Odpwowiedzi na pytania 24.02.2021.pdf pdf 332.61 2021-02-24 14:39:59 Public message
dodatkowe wizualizacje.zip zip 15977.67 2021-02-24 14:39:59 Public message
Rysunek zamienny 2 – rzut hal, kolorystyka.jpg jpg 3652.74 2021-02-24 14:39:59 Public message
uzupełnine projekty wykonawcze.zip zip 843.21 2021-02-24 14:39:59 Public message
zmiana treści SWZ 24.02.2021.pdf pdf 281.88 2021-02-24 14:39:59 Public message
dodatkowe wizualizacje.zip zip 15977.67 2021-02-24 14:41:31 Public message
Rysunek zamienny 2 – rzut hal, kolorystyka.jpg jpg 3652.74 2021-02-24 14:41:31 Public message
uzupełnine projekty wykonawcze.zip zip 843.21 2021-02-24 14:41:31 Public message
zmiana treści SWZ 24.02.2021.pdf pdf 281.88 2021-02-24 14:41:31 Public message
ZMIENIONY FORMULARZ OFERTY.doc doc 847 2021-02-24 14:41:31 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.02.2021.pdf pdf 45.22 2021-02-24 14:43:04 Public message
Odpwowiedzi na pytania 03. 03.2021.pdf pdf 215.4 2021-03-03 13:03:37 Public message
zamienne projekty wykonawcze.zip zip 2862.53 2021-03-03 13:03:37 Public message
zamienne projekty wykonawcze.zip zip 2862.53 2021-03-03 13:04:51 Public message
zmiana treści SWZ 03.03.2021-1.pdf pdf 188.43 2021-03-03 13:04:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.03.2021.pdf pdf 57.62 2021-03-03 13:05:29 Public message

Announcements

2021-03-03 13:05 Magdalena Lenard Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-03-03 13:04 Magdalena Lenard Zmiana treści SWZ z 03.03.2021 r.

zamienne projekty wy [...].zip

zmiana treści SWZ 03 [...].pdf

2021-03-03 13:03 Magdalena Lenard Odpowiedzi na pytania 03.03.2021

Odpwowiedzi na pytan [...].pdf

zamienne projekty wy [...].zip

2021-02-24 14:43 Magdalena Lenard Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.02.2021 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-02-24 14:41 Magdalena Lenard Zmiana treści SWZ

dodatkowe wizualizac [...].zip

Rysunek zamienny 2 – [...].jpg

uzupełnine projekty [...].zip

zmiana treści SWZ 24 [...].pdf

ZMIENIONY FORMULARZ [...].doc

2021-02-24 14:39 Magdalena Lenard Odpowiedzi na pytania

Odpwowiedzi na pytan [...].pdf

dodatkowe wizualizac [...].zip

Rysunek zamienny 2 – [...].jpg

uzupełnine projekty [...].zip

zmiana treści SWZ 24 [...].pdf

2021-02-17 15:01 Magdalena Lenard Projekt umowy i harmonogram rzeczowo - finansowy - zmiana 17.02.2021

Harmonogram rzeczowo [...].xlsx

projekt umowy - zmia [...].pdf

2021-02-17 15:00 Magdalena Lenard Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.02.2021

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-02-17 15:00 Magdalena Lenard Zmiana treści SWZ 17.02.2021

Zmiana treści SWZ 17 [...].pdf

2021-02-11 14:11 Magdalena Lenard Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia z dnia 11.02.2021r.

Ogłoszenie o zaminie [...].pdf

2021-02-11 14:09 Magdalena Lenard Zmiana SWZ z dnia 11.02.2021r.

Zmiana treści SWZ 11 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1871