Proceeding: 2021/BZP 00004175/01 Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem

Jarosław Mikołajski
Urząd Miasta Starogard Gdański
Deadlines:
Published : 29-01-2021 10:26:00
Placing offers : 18-02-2021 10:00:00
Offers opening : 18-02-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.59 2021-01-29 10:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 220.56 2021-01-29 10:26:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 141.75 2021-01-29 10:26:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna.zip zip 92067.31 2021-01-29 10:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy.odt odt 30.62 2021-01-29 10:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 46.28 2021-02-03 12:29:32 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 100.7 2021-02-08 11:53:34 Public message
Dokumentacaj techniczna - uzupełnienie.zip zip 2276.84 2021-02-04 08:27:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 33.93 2021-02-04 12:48:23 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 98.35 2021-02-04 12:48:23 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 98.35 2021-02-04 12:48:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf pdf 33.11 2021-02-11 12:53:43 Public message
Zmiana treści SWZ nr 2.pdf pdf 91.64 2021-02-11 12:53:43 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2.pdf pdf 365.38 2021-02-11 12:53:43 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 3.pdf pdf 89.73 2021-02-12 14:19:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert 271.1.2021.pdf pdf 90.25 2021-02-18 13:30:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 90.05 2021-03-03 11:30:27 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 98.17 2021-03-10 12:15:13 Public message

Announcements

2021-03-10 12:15 Jarosław Mikołajski W załączeniu zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2021-03-03 11:30 Jarosław Mikołajski W załączeniu zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-18 13:30 Anna Szyszkowska – Marquardt W załączeniu zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-18 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 5.500.000,00 zł
2021-02-12 14:19 Anna Szyszkowska – Marquardt W załączeniu zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-02-11 12:53 Anna Szyszkowska – Marquardt W załączeniu zamawiający zamieszcza:
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3;
2. Zmiana treści SWZ nr 2;
3. Wyjaśnienia treści SWZ nr 2.
Zmiana treści SWZ oraz Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ nr [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-02-08 11:53 Jarosław Mikołajski W załączeniu zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-02-04 12:48 Jarosław Mikołajski W załączeniu zamawiający zamieszcza:
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2,
2. Zmiana treści SWZ nr 1,
3. Wyjaśnienia treści SWZ nr 1.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2021-02-04 08:27 Jarosław Mikołajski W załączeniu zamawiający zamieszcza uzupełnienie dokumentacji technicznej (dokumentacja branży elektrycznej).

Dokumentacaj technic [...].zip

2021-02-03 12:29 Jarosław Mikołajski Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2174