Proceeding: 2020/S 235-581144 DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA PKM MIĘDZYGMINNA SP. Z O.O. ŚWIERKLANIEC

Henryk Donocik
Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitarnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Deadlines:
Published : 13-01-2021 10:13:00
Placing offers : 22-01-2021 10:00:00
Offers opening : 22-01-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja.pdf pdf 683.08 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
1.Załącznik 1 do SIWZ_Formularz ofertowy.doc doc 80.5 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
2.Załącznik 1 do FO_Cena oferty.doc doc 64 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
3.Załącznik 2 do SIWZ_Standardowy folmularz JEDZ.doc doc 407.5 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
4.Załącznik 3 do SIWZ_Wzorcowe parametry ON.doc doc 71 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
5.Załącznik 4 do SIWZ_ Wykaz dostaw.doc doc 48 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
6.Załącznik 5 do SIWZ_ Zobowiązanie innego podmiotu.doc doc 48 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
7.Załącznik 6 do SIWZ_Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc doc 49 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
8.Załącznik 7 do SIWZ_Oświadczenie.doc doc 47 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
9.Załącznik 8 do SIWZ_Oświadczenie.doc doc 47 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
10.Załącznik 9 do SIWZ_Oświadczenie.doc doc 45 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
11.Zalacznik 10 do SIWZ_Wzor umowy.pdf pdf 344.85 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
12.Zalacznik 1 do Umowy_Wzorcowe parametry ON.pdf pdf 207.12 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
13.Zalacznik 2 do Umowy_Protokol z dostawy oleju napędowego.pdf pdf 438.39 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
Pytania PKM Świerklaniec 2020.pdf pdf 516.14 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
Zmiana-SIWZ-oraz-terminu-skladania-ofert.pdf pdf 4038.25 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
Zmiana-terminu-skladania-ofert.pdf pdf 638.37 2021-01-13 10:13:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 434.91 2021-01-22 13:04:27 Public message
Zawiadomienie_wybór oferty.pdf pdf 735.96 2021-02-08 13:39:00 Public message

Announcements

2021-02-08 13:39 Henryk Donocik Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie_wybór [...].pdf

2021-01-22 13:04 Henryk Donocik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 458