Proceeding: MT.236.1.2021 Niecykliczna dostawa tonerów oraz bębnów do KM PSP w BB

Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej NIP 9372196978 Ryszard Somerlik
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach Department: Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej NIP 9372196978
Deadlines:
Posted : 12-01-2021 10:57:00
Placing offers: 14-01-2021 09:00:00
Opening offers : 14-01-2021 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


1. Komenda Miejska PSP w Bielsku Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 43 planuje realizację zadania polegającego na niecyklicznych zakupach oraz dostawach tonerów oraz bębnów do drukarek będących na wyposażeniu KM PSP w B-B.
Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019  poz. 2020 z późn. zm.).

2. Adres Zamawiającego - dostawy: Komenda Miejska PSP w Bielsku Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 43.

3. Wykaz tonerów oraz bębnów został załączony do postępowania w formie załącznika (plik xls.).

4. Zamawiający ustala czas realizacji dostawy tonerów:

- dla zamówień złożonych do godz. 12.00 - realizacja tego samego dnia do godz. 15.30.

- dla zamówień złożonych po godz. 12.00 - realizacja następnego dnia roboczego do godz. 12.00.

5. Zamawiający ustala czas realizacji dostawy bębnów:

- dla zamówień złożonych do godz. 12.00 - realizacja do końca następnego dnia roboczego.

- dla zamówień złożonych po godz. 12.00 - realizacja do 2 dni roboczych.

6. Zamawiający zakłada conajmniej czterokrotną krotną wymianę tonerów w ciągu roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianego asortymentu w ramach posiadanego sprzętu drukującego.

7. Zamawiający zakłada conajmniej jednokrotną wymianę bębnów w ciągu roku.

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy diagnostykę, wydawanie opinii, czyszczenie oraz kasację błędów w sprzęcie drukującym wykonywanym w siedzibie Zamawiającego w czasie do 2 godzin od momentu zgłoszenia usterki.

Stwierdzone awarie sprzętu naprawiane będą na podstawie odrębnego zlecenia.

9. Zamawiający wypełnia formularz - załącznik do postępowania - wpisując cenę jednostkową tonerów i bębnów a wartość oferty wpisuje w pole w pkt. 1 Przedmiotu zamówienia na głównej stronie platformy. Wypełniony załącznik (plik xls.). Wykonawca dołącza do postępowania. W kalkulacji oferty należy wziąć pod uwagę postanowienia pkt. 6 , 7 i 8.

10. Wykonawca udziela gwarancji na zaoferowany towar min 12 m-cy.

11. Wykonawca po dostawie nowego tonera, odbiera zużyty toner utylizuje na ogólnie obowiązujących przepisach.

12. Wykonawca składając ofertę załącza w formie załącznika wykaz cen jednostkowych za proponowany sprzęt.

13. Z wybranym wykonawca zostanie podpisana umowa, której wzór załączono do postępowania.

14. Zamawiający dopuszcza tonery oryginalne oraz regenerowane.

Sprawę prowadzi bryg. Ryszard Somerlik tel. 33 812 22 33 wew. 126. Zachęcamy do kontaktu mailowego przez Platformę Zakupową.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik do postępowania_Wzór umowy.doc doc 41.5 2021-01-12 10:57:00 Proceeding
Załącznik do postępowania_ zestawienie tonerów oraz bębnów.xlsx xlsx 11.93 2021-01-12 10:57:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Tonery oraz bębny do drukarek będących na wyposażeniu Km PSP w BB Wg załącznika do postępowania 1 set Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
Leszczyńska 43
43-300, Bielsko-Biała
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Czas związania umową - do 31.12.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 160