Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/1/2021 Badania archeologiczne po pracach wod - kan na terenie miasta Kalisza w 2021r.

Deadlines:
Published : 14-01-2021 09:31:00
Placing offers : 25-01-2021 09:00:00
Offers opening : 25-01-2021 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie w 2021 roku prac archeologicznych po pracach wod – kan na terenie miasta Kalisza w obrębie podlegającym ochronie zabytków zgodnie z Decyzją Ministra Kultury            i Dziedzictwa Narodowego DOZ-0AiK-6700-310-2/12-13 [KD] z dnia 29.11.2013r. w/s skreślenia z rejestru zabytków części obszaru miasta Kalisza.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- uzgodnienie programowe archeolog - konserwator zabytków wraz z wizją lokalną związaną z opracowaniem zakresu badań;
- stały nadzór podczas eksploracji wykopu, lokalizacja, pakowanie i metrykowanie, inwentaryzacja zabytków ruchomych, pobieranie próbek (np.             drewno), wyróżnienie i oznaczenie warstw kulturowych, wykonywanie pomiarów, sporządzanie szkiców roboczych, inwentaryzacja materiałów            archeologicznych;
- sporządzanie dokumentacji naukowo - badawczej (fotograficznej lub rysunkowej);
- dokumentacja rysunkowa charakterystycznych zabytków masowych i wydzielonych;
-   zabezpieczenie materiałów zabytkowych (konserwacja);
-  sporządzanie wyników badań wraz z kwerendą źródeł, wytyczne konserwatorskie.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 62 760 80 68 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Polityka Jakości.pdf pdf 807.91 2021-01-14 09:31:00 Proceeding
Regulamin porządkowy.pdf pdf 414.34 2021-01-14 09:31:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY.pdf pdf 176.38 2021-01-14 09:31:00 Proceeding
Oświadczenie.pdf.pdf pdf 81.17 2021-01-14 09:31:00 Proceeding
UMOWA.pdf pdf 124.28 2021-01-14 09:31:00 Proceeding
Oświadczenie oferenta.pdf pdf 161.31 2021-01-14 09:53:48 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 179.69 2021-01-25 09:42:45 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności.pdf pdf 356.56 2021-02-05 10:36:18 Public message

Announcements

2021-02-05 10:36 Anna Kędzia Dokumentacja podstawowych czynności

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2021-01-25 09:42 Anna Kędzia Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-25 08:28 Magdalena Włodarek link do otwarcia ofert: https://youtu.be/6Z0Kle3x100
2021-01-19 16:16 Anna Kędzia W związku z pojawieniem się zapytań do w/w postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu odpowiada:
Pytanie 1: Z zapytania jak i wzoru umowy wynika, że badania archeologiczne mają być wykonywane "po" pracach wod-kan. Tak być nie może, ponieważ istotą badań archeologicznych jest ich wykonywanie przed pracami budowlanymi (ratownicze badania) lub w trakcie prac budowlanych (nadzór archeologiczny).
Odpowiedź: Oczywiście chodzi o wykonywanie prac przed lub w trakcie prac budowlanych.
Pytanie 2: Proszę o korektę paragrafu 3 umowy, ponieważ termin 14 dni powinien dotyczyć przekazania sprawozdania z badań archeologicznych, a nie wykonania całości badań.
Odpowiedź: Termin 14 dni dotyczy przekazania sprawozdania z badań archeologicznych.
Pytanie 3: Czy zakres rzeczowy zlecenia obejmuje także przygotowanie wniosku do konserwatora zabytków o wydanie decyzji na badania archeologiczne? Rozumiem, że wniosek ma być przygotowany na rzecz i w imieniu Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego (jak podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości objętych inwestycją)?
Odpowiedź: Tak, integralną częścią zamówienia jest przygotowanie wniosku do konserwatora zabytków o wydanie decyzji na badania archeologiczne.
Pytanie 4: Jak rozumieć rozliczenie proponowane przez Zamawiającego w zakresie wykopów punktowych? Jeśli np. wodociąg wykonywany jest przewiertem, to mamy minimum dwa punkty (wejście i wyjście) - oba te punkty są osobno rozliczane?
Odpowiedź: Tak, w przypadku gdy wodociąg wykonywany jest przewiertem, to mamy minimum dwa punkty (wejście i wyjście) - oba te punkty są osobno rozliczane.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena za jednorazowe opracowanie dokumentacji badań archeologicznych w wykopie punktowym - 1 pc. - (0)
2 Cena za jednorazowe opracowanie dokumentacji badań archeologicznych w wykopie liniowym do 100m - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3116 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania całości badań wraz z opracowaniem wynosić będzie do 14 dni po zakończeniu prac terenowych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 795