Proceeding: ZP.26.2.2.2021 Dostawa odczynników do diagnostyki SARS COV-2 kompatybilnych z aparatem VITROS 5600 na okres 5 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP.26.2.2.2021

Deadlines:
Posted : 08-01-2021 11:11:00
Placing offers: 14-01-2021 09:00:00
Opening offers : 14-01-2021 09:30:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. (33)823 22 30.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. 4 Projekt umowy.pdf pdf 182.11 2021-01-08 11:11:00 Proceeding
Zaproszenie.pdf pdf 179.69 2021-01-08 11:11:00 Proceeding
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 101.21 2021-01-08 11:11:00 Ordered object
zał. 2 Formularz ofertowy.docx docx 52.76 2021-01-08 11:11:00 Ordered object
zał. 2 Formularz ofertowy.pdf pdf 159.69 2021-01-08 11:11:00 Ordered object
zał. 3 Oświadczenie o wyrobach medycznych.docx docx 48.8 2021-01-08 11:11:00 Criterium
zał. 3 Oświadczenie o wyrobach medycznych.pdf pdf 99.48 2021-01-08 11:11:00 Criterium
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 160.66 2021-01-15 11:42:23 Public message

Announcements

2021-01-15 11:42 Katarzyna Rokowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa odczynników do diagnostyki SARS COV-2 kompatybilnych z aparatem VITROS 5600 na okres 5 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach Proszę o wypełnienie i załączenie Formularza ofertowego.

zał. 1 Szczegółowy o [...].pdf

zał. 2 Formularz ofe [...].docx

zał. 2 Formularz ofe [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego w formie przelewu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin dostawy - do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, na cito max 24 godz. od momentu złożenia zamówienia w godzinach od 7:00 do 14:00. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin rozpatrzenia reklamacji 40% max. 7 dni od daty zgłoszenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - Oświadczenie o wyrobach medycznych. Proszę o wypełnienie i załączenie oświadczenia. (Buyer requires the attachment of a file)

zał. 3 Oświadczenie [...].docx

zał. 3 Oświadczenie [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 158