Proceeding: DOP.4.12.2020 Realizacja szkoleń grupowych dla Uczestników projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości” - trzecia grupa szkoleń

Deadlines:
Published : 31-12-2020 16:15:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.46 2020-12-31 16:15:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1183.17 2021-01-05 19:35:24 Public message
Zał nr 1.1 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia_część 1.pdf pdf 666.32 2021-01-05 19:35:24 Public message
Zał nr 1.2 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia_część 2.pdf pdf 285.18 2021-01-05 19:35:24 Public message
Zał nr 1.3 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia_element 1.pdf pdf 1679.02 2021-01-05 19:35:24 Public message
Zał nr 1.4 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia_element 2.docx docx 90.48 2021-01-05 19:35:24 Public message
Zał nr 1.5 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia_element 3.dot dot 147.5 2021-01-05 19:35:24 Public message
Zał nr 2.2 do SIWZ_wzór umowy_część 2.pdf pdf 592.92 2021-01-05 19:36:27 Public message
Zał nr 3 do SIWZ_wzór oferty.DOC DOC 204.5 2021-01-05 19:36:27 Public message
Zał nr 4 do SIWZ_zobowiązanie podmiotu trzeciego.DOC DOC 167.5 2021-01-05 19:36:27 Public message
Zał nr 5 do SIWZ_grupa kapitałowa.DOC DOC 177.5 2021-01-05 19:36:27 Public message
Zał nr 6 do SIWZ_JEDZ.zip zip 84.07 2021-01-05 19:36:27 Public message
Zał nr 7 do SIWZ_wykaz osób.DOC DOC 184.5 2021-01-05 19:36:27 Public message
Zał nr 8 do SIWZ_oświadczenia dotyczące wykluczenia.DOC DOC 176.5 2021-01-05 19:36:27 Public message
Zał nr 2.1 do SIWZ_wzór umowy_część 1.pdf pdf 592.37 2021-01-05 19:36:27 Public message
Zmiana treści SIWZ z dn. 9.02.2021 r..pdf pdf 754.77 2021-02-09 21:30:11 Public message
Zał nr 1.1 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia_część 1_MODYFIKACJA Z DNIA 9.02.2021 r..pdf pdf 470.45 2021-02-09 21:30:11 Public message
Zał nr 3 do SIWZ_wzór oferty_MODYFIKACJA Z DNIA 9.02.2021 r..DOC DOC 202.5 2021-02-09 21:30:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 78.51 2021-02-09 21:31:00 Public message
Zmiana treści SIWZ z dn. 12.02.2021 r..pdf pdf 728.44 2021-02-12 15:19:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 730.95 2021-03-04 14:22:46 Public message

Announcements

2021-03-04 14:22 Dominik Boratyński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-04 10:00 Buyer message
2021-02-12 15:19 Dominik Boratyński Zmiana treści SIWZ z dn. 12.02.2021 r.

Zmiana treści SIWZ z [...].pdf

2021-02-09 21:31 Dominik Boratyński Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-02-09 21:30 Dominik Boratyński Zmiana treści SIWZ z dn. 9.02.2021 r.

Zmiana treści SIWZ z [...].pdf

Zał nr 1.1 do SIWZ_o [...].pdf

Zał nr 3 do SIWZ_wzó [...].DOC

2021-01-05 19:36 Dominik Boratyński Zamawiający w dniu 5.01.2021 r. publikuje SIWZ wraz z załącznikami (ciąg dalszy dokumentacji):

Zał nr 2.2 do SIWZ_w [...].pdf

Zał nr 3 do SIWZ_wzó [...].DOC

Zał nr 4 do SIWZ_zob [...].DOC

Zał nr 5 do SIWZ_gru [...].DOC

Zał nr 6 do SIWZ_JED [...].zip

Zał nr 7 do SIWZ_wyk [...].DOC

Zał nr 8 do SIWZ_ośw [...].DOC

Zał nr 2.1 do SIWZ_w [...].pdf

2021-01-05 19:35 Dominik Boratyński Zamawiający w dniu 5.01.2021 r. publikuje SIWZ wraz z załącznikami:

SIWZ.pdf

Zał nr 1.1 do SIWZ_o [...].pdf

Zał nr 1.2 do SIWZ_o [...].pdf

Zał nr 1.3 do SIWZ_o [...].pdf

Zał nr 1.4 do SIWZ_o [...].docx

Zał nr 1.5 do SIWZ_o [...].dot

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 905