Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZZP.243.104.2020 Budowa Akademickiego Centrum Sportu dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 31-12-2020 13:57:00
Placing offers : 26-02-2021 10:00:00
Offers opening : 26-02-2021 10:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie w DUUE.pdf pdf 137.34 2020-12-31 13:57:00 Proceeding
SIWZ AZZP.243.104.2020.docx docx 134.37 2020-12-31 13:57:00 Proceeding
załączniki część I.zip zip 23814.7 2020-12-31 13:57:00 Proceeding
załączniki część II.zip zip 335.86 2020-12-31 13:57:00 Proceeding
Informacja o wyborze AZZP.243.104.2020.pdf pdf 482.44 2021-04-16 16:04:35 Public message
2021-OJS001-000184-pl.pdf pdf 67.1 2021-01-05 10:38:54 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ 25.01.2021.pdf pdf 4780.05 2021-01-25 14:52:19 Public message
Modyfikacja SIWZ 25.01.2021.pdf pdf 1056.63 2021-01-25 14:52:19 Public message
zał. 1a Wzór umowy cz. I - po modyfikacji.docx docx 75.89 2021-01-25 14:52:19 Public message
zał. 1b Formularz oferty cz. I - po modyfikacji.docx docx 22.9 2021-01-25 14:52:19 Public message
sprostowanie wyjaśnień 03.02.2021.pdf pdf 491.32 2021-02-03 14:32:42 Public message
Modyfikacja SIWZ II.pdf pdf 541.99 2021-02-03 14:32:42 Public message
2021-OJS026-063319-pl.pdf pdf 64.62 2021-02-08 14:24:28 Public message
wyjaśnienia 29-69.pdf pdf 8660.26 2021-02-09 15:32:48 Public message
Załącznik PFU Ad-05.pdf pdf 251.28 2021-02-09 15:32:48 Public message
Załącznik PFU Ad-06.pdf pdf 69.94 2021-02-09 15:32:48 Public message
Wyjaśnienia 15.02.2021.pdf pdf 3645.55 2021-02-15 12:57:56 Public message
Ad-07 - opinia geotechniczna .zip zip 12729.25 2021-02-15 12:57:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert 26.02.2021.pdf pdf 219.7 2021-02-26 12:31:03 Public message
Unieważnienie wyboru 104.2020.pdf pdf 180.78 2021-07-30 15:29:46 Public message
Informacja II 104.2020 PZ.pdf pdf 978.42 2021-08-16 15:27:58 Public message

Announcements

2021-08-16 15:27 Marek Kreft Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II.

Informacja II 104.20 [...].pdf

2021-07-30 15:29 Marek Kreft Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części II.

Unieważnienie wyboru [...].pdf

2021-04-16 16:04 Marek Kreft Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-26 12:31 Marek Kreft Informacja z publicznego otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-15 12:57 Marek Kreft Odpowiedzi na pytania z dnia 15.02.2021 r.

Wyjaśnienia 15.02.20 [...].pdf

Ad-07 - opinia geote [...].zip

2021-02-09 15:32 Marek Kreft Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SIWZ z dnia 09.02.2021 r.

wyjaśnienia 29-69.pd [...].pdf

Załącznik PFU Ad-05. [...].pdf

Załącznik PFU Ad-06. [...].pdf

2021-02-08 14:24 Marek Kreft Sprostowanie ogłoszenia

2021-OJS026-063319-p [...].pdf

2021-02-03 14:32 Marek Kreft Sprostowanie wyjaśnień i modyfikacja SIWZ z dnia 03.02.2021 r.

sprostowanie wyjaśni [...].pdf

Modyfikacja SIWZ II. [...].pdf

2021-01-25 14:52 Marek Kreft Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ z dnia 25.01.2021 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Modyfikacja SIWZ 25. [...].pdf

zał. 1a Wzór umowy c [...].docx

zał. 1b Formularz o [...].docx

2021-01-05 10:38 Marek Kreft Sprostowanie ogłoszenia 2021/S 001-000184

2021-OJS001-000184-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 6951