Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa wyrobów betonowych III.

Deadlines:
Published : 31-12-2020 14:29:00
Placing offers : 25-01-2021 12:00:00
Offers opening : 25-01-2021 12:30:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów betonowych III.”

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Termin składania ofert upływa dnia 25-01-2021 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi 25-01-2021r. o godz.12.30 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Łukasz Iwosa, tel. (59) 863 47 78, email: lukasz.iwosa@wodociagi.lebork.pl.

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80, email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 169.67 2020-12-31 14:29:00 Proceeding
2 Druk - oferta.pdf pdf 45.08 2020-12-31 14:29:00 Proceeding
3 Druk - oświadczenie.pdf pdf 70.37 2020-12-31 14:29:00 Proceeding
4 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 69.1 2020-12-31 14:29:00 Proceeding
6 Klauzula RODO.pdf pdf 41.69 2020-12-31 14:29:00 Proceeding
2.1 Formularz cenowy.pdf pdf 53.08 2021-01-14 08:48:20 Proceeding
2.1 Rysunek 1.7.pdf pdf 31.99 2021-01-14 08:48:20 Proceeding
2.1 Rysunek 2.7.pdf pdf 30.42 2021-01-14 08:48:20 Proceeding
2.1 Rysunek 3.7.pdf pdf 31.87 2021-01-14 08:48:20 Proceeding
2.1 Rysunek 4.7.pdf pdf 31.13 2021-01-14 08:48:20 Proceeding
2.1 Rysunek 5.7.pdf pdf 29.66 2021-01-14 08:48:20 Proceeding
2.1 Rysunek 6.7.pdf pdf 29.87 2021-01-14 08:48:20 Proceeding
2.1 Rysunek 7.7.pdf pdf 29.98 2021-01-14 08:48:20 Proceeding
2.1 Rysunek 1.9.pdf pdf 28.86 2021-01-14 08:48:20 Proceeding
2.1 Rysunek 2.9.pdf pdf 33.72 2021-01-14 08:48:20 Proceeding
2.1 Rysunek 3.9.pdf pdf 31.88 2021-01-14 08:49:58 Proceeding
2.1 Rysunek 4.9.pdf pdf 29.37 2021-01-14 08:49:58 Proceeding
2.1 Rysunek 5.9.pdf pdf 29.31 2021-01-14 08:50:21 Proceeding
2.1 Rysunek 6.9.pdf pdf 30.41 2021-01-14 08:50:21 Proceeding
2.1 Rysunek 7.9.pdf pdf 31.81 2021-01-14 08:50:21 Proceeding
2.1 Rysunek 8.9.pdf pdf 30.83 2021-01-14 08:50:30 Proceeding
2.1 Rysunek 9.9.pdf pdf 40.99 2021-01-14 08:50:30 Proceeding
6 Projekt umowy.pdf pdf 435.48 2021-01-14 09:34:33 Proceeding
6.1 Załącznik do umowy.pdf pdf 254.31 2021-01-14 09:34:33 Proceeding
2 Druk - oferta.doc doc 71.5 2020-12-31 14:29:00 Subject of the order
2.1 Formularz cenowy.xls xls 49 2021-01-14 09:35:40 Subject of the order
3 Druk - oświadczenie.doc doc 58 2020-12-31 14:29:00 Criterion
4 Druk - oświadczenie RODO.doc doc 58.5 2020-12-31 14:29:00 Criterion
6 Klauzula RODO.pdf pdf 41.69 2020-12-31 14:29:00 Criterion
6 Projekt umowy.pdf pdf 435.48 2021-01-14 09:34:55 Criterion
6.1 Załącznik do umowy.pdf pdf 254.31 2021-01-14 09:34:55 Criterion
0 Modyfikacja Specyfikacji.pdf pdf 122.27 2021-01-15 21:32:54 Public message
Ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 192.76 2021-01-29 12:55:28 Public message

Announcements

2021-01-29 12:55 Dział Zamówień OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY NA ZADANIE P.N.
„Dostawa wyrobów betonowych III”.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, że na Wykonawcę ww. zadania wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ RITBET” Sp. z o.o., Zwierki 1/5, 16-060 Zabłudów.
Cena ofertowa gross – 61.458,19 zł.


Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-01-15 21:32 Dział Zamówień Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 18.01.2021 r. na dzień 25.01.2021 r.,
pkt. XIII.7 i pkt. XIII.8 Specyfikacji Przetargowej otrzymują brzmienie:
7. Termin składania ofert upływa dnia 25-01-2021 r. o godz. 12.00.
8. Otwarcie ofert nastąpi 25-01-2021 r. o godz.12.30 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

0 Modyfikacja Specyf [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa wyrobów betonowych III.. Cena wg oferty i zgodnie z formularzem cenowym.

2 Druk - oferta.doc

2.1 Formularz cenowy [...].xls

1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk - oświadczeni [...].doc

(0)
4 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

4 Druk - oświadczeni [...].doc

(0)
5 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
6 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
7 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
8 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

6 Klauzula RODO.pdf

(0)
9 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

6 Projekt umowy.pdf

6.1 Załącznik do umo [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 619