Proceeding: BZP.271.110.2020 Modernizacja bazy danych EGiB, digitalizacja treści cyfrowych oraz dostosowanie do standardów prawnych danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji

Marta Sobczak
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 29-12-2020 10:10:00
Placing offers : 01-02-2021 10:50:00
Offers opening : 01-02-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


W celu wypełnienia formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia można skorzystać z kreatora udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod linkiem.

Ponadto informujemy, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3. edytowalne załączniki.docx docx 799.84 2020-12-29 10:10:00 Proceeding
3a. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.zip zip 81.07 2020-12-29 10:10:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.42 2020-12-29 10:10:00 Proceeding
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 2236.54 2020-12-29 10:10:00 Proceeding
2a. załączniki do OPZ.zip zip 9090.73 2020-12-29 10:10:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty - cz I - Cyfryzacja (1).pdf pdf 953.42 2021-04-27 12:31:11 Public message
Informacja o wyborze oferty - cz II- Cyfryzacja.pdf pdf 884.65 2021-04-27 12:32:59 Public message
Informacja o wyborze oferty - cz III - Cyfryzacja.pdf pdf 883.58 2021-04-27 12:34:30 Public message
4. Modyfikacja specyfikacji.pdf pdf 483.8 2021-01-25 11:48:10 Public message
5. Informacja z otwarcia.pdf pdf 1249.65 2021-02-01 15:13:17 Public message
5a. Wzór oświadczenia.docx docx 729.67 2021-02-01 15:13:17 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 160.08 2021-06-23 10:20:00 Public message

Announcements

2021-06-23 10:20 Marta Sobczak W związku z zawarciem umów na wykonanie przedmiotowego zadania w załączeniu przekazuję ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-04-27 12:34 Marta Sobczak Informuję, iż w części III jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:
Konsorcjum firm:
Pełnomocnik konsorcjum: MGGP S.A. Ul. Kaczkowskiego 6; 33-100 Tarnów
Uczestnik Konsorcjum: MGGP Aero Sp z o.o. Ul. Kaczkowskiego 6; 33-100 Tarnów
oferującą realizację zamówienia:
- za kwotę brutto: 386.220,00 zł
- z okresem gwarancji: 60 miesięcy

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-27 12:32 Marta Sobczak Informuję, iż w części II jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez EXIGEO Dominik Nowak, ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice
oferująca realizację zamówienia:
- za kwotę brutto: 285.331,71 zł
- z okresem gwarancji: 60 miesięcy

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-27 12:31 Marta Sobczak Informuję, iż w części I jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum: GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów
Członek Konsorcjum: „PROGEO KATOWICE” K. ROGALA, M. NOWAK SPÓŁKA JAWNA
Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice
oferującą realizację zamówienia:
- za kwotę brutto: 1.880.055,00 zł
- z okresem gwarancji: 60 miesięcy

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-01 15:13 Marta Sobczak W załączeniu informacja z otwarcia ofert wraz z edytowalnym wzorem oświadczenia.

5. Informacja z otwa [...].pdf

5a. Wzór oświadczeni [...].docx

2021-02-01 09:45 Marta Sobczak Informuję, iż otwarcie ofert odbędzie się w czasie rzeczywistym na stronie:

https://zoom.us/j/94697861730?pwd=NHRPWU5oU2I2VmQxb3NsSXVZVzJadz09
Meeting ID: 946 9786 1730
Passcode: Yh9KFp
2021-01-25 11:48 Marta Sobczak W załączeniu przekazujemy pismo stanowiące modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Modyfikacja specy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1509