Proceeding: ZP/PN/23/2020 „Dostawa rękawiczek i jednorazowego sprzętu medycznego, drobnego sprzętu wielorazowego oraz utworzenie depozytu sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.”

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Deadlines:
Published : 28-12-2020 12:43:00
Placing offers : 12-01-2021 09:30:00
Offers opening : 12-01-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
pakiety 1 -13.ods ods 27.67 2020-12-28 12:43:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 240.54 2020-12-28 12:43:00 Proceeding
ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ - zał. nr 19.doc doc 180.5 2020-12-28 12:43:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 524.5 2020-12-28 12:43:00 Proceeding
zalacznik nr 17 wzór umowy (dot. pakietu nr 1 - 5 oraz 7-13).docx docx 19.68 2020-12-28 12:43:00 Proceeding
zalacznik nr 18 wzór umowy (dot. pakietu 6).doc doc 95 2020-12-28 12:43:00 Proceeding
upoważnienie 26.11.2020 P Kinga Wieczorek .pdf pdf 153.33 2020-12-30 14:53:23 Public message
Wyjasnienia do SIWZ.pdf pdf 243.7 2020-12-30 14:53:23 Public message
upoważnienie 26.11.2020 P Kinga Wieczorek .pdf pdf 153.33 2021-01-05 13:31:35 Public message
Wyjaśnienia do SIWZ 2.pdf pdf 885.88 2021-01-05 13:31:35 Public message
Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 235.09 2021-01-05 13:32:15 Public message
upoważnienie 26.11.2020 P Kinga Wieczorek .pdf pdf 153.33 2021-01-05 13:32:15 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 65.3 2021-01-08 09:04:55 Public message
protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 293.98 2021-01-12 11:37:08 Public message
zał. 15.docx docx 16.04 2021-01-12 11:37:08 Public message
unieważnienie.pdf pdf 203 2021-01-15 13:39:32 Public message
wynik 1..pdf pdf 250.83 2021-01-28 11:36:37 Public message
wynik 2.pdf pdf 253.9 2021-02-02 12:17:51 Public message
wynik 3.pdf pdf 262.85 2021-02-03 12:16:46 Public message

Announcements

2021-02-03 12:16 Katarzyna Ciurysek Wynik cz. 3

wynik 3.pdf

2021-02-02 12:17 Katarzyna Ciurysek Wynik cz. 2

wynik 2.pdf

2021-01-28 11:36 Katarzyna Ciurysek Wynik cz. 1

wynik 1..pdf

2021-01-15 13:39 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu unieważnienie dot. pakietów nr: 2,3,7,9,10,12,13 oraz 1,8,11

unieważnienie.pdf

2021-01-12 11:37 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu protokół z otwarcia ofert + załącznik nr 15 do wypełnienia przez wykonawców

protokół z otwarcia [...].pdf

zał. 15.docx

2021-01-08 09:04 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2021-01-05 13:32 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Modyfikacja SIWZ + pełnomocnictwo

Modyfikacja SIWZ.pdf

upoważnienie 26.11. [...].pdf

2021-01-05 13:31 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Wyjaśnienia do SIWZ 2 + pełnomocnictwo

upoważnienie 26.11. [...].pdf

Wyjaśnienia do SIWZ [...].pdf

2020-12-30 14:53 Katarzyna Ciurysek Wyjaśnienia do SIWZ

upoważnienie 26.11. [...].pdf

Wyjasnienia do SIWZ. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1055