Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 22/PN/2020 Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 24-12-2020 10:19:00
Placing offers : 05-02-2021 11:00:00
Offers opening : 05-02-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.PDF PDF 143.92 2020-12-24 10:19:00 Proceeding
SIWZ.PDF PDF 291.5 2020-12-24 10:19:00 Proceeding
JEDZ.7Z 7Z 84.59 2020-12-24 10:19:00 Proceeding
F178 Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ_27 01 2021.PDF PDF 461.16 2021-01-27 08:47:31 Proceeding
Załączniki nr 4 i 5do SIWZ_27 01 2021.DOCX DOCX 50.33 2021-01-27 08:47:31 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-OJS021-050859-pl.pdf pdf 67.28 2021-02-01 11:44:21 Proceeding
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 162.67 2021-02-05 12:54:54 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 167.3 2021-02-17 16:06:32 Public message

Announcements

2021-02-17 16:06 Halina Lewandowska Zamawiający publikuje ogłoszenie o wynikach postępowania

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2021-02-05 12:54 Halina Lewandowska Zamawiający publikuje Informację o otwarciu ofert

F489 Informacja o ot [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1163