Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD-ZP.261.25.2020 Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Deadlines:
Published : 22-12-2020 10:27:00
Placing offers : 09-02-2021 10:00:00
Offers opening : 09-02-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020.25.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 290.33 2020-12-22 10:27:00 Proceeding
2020.25.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.zip zip 26774.14 2020-12-22 10:27:00 Proceeding
2020.25.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 263.21 2021-04-09 11:58:40 Public message
2020.25.Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 583.28 2021-02-09 14:00:39 Public message
Zestawienie ofert po poprawie.pdf pdf 634.16 2021-02-18 13:03:42 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III.pdf pdf 889.89 2021-02-19 09:33:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VI ..pdf pdf 723.57 2021-02-24 14:14:16 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IV i VII .pdf pdf 740.02 2021-02-24 14:15:45 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I..pdf pdf 724.42 2021-02-26 09:23:49 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II ..pdf pdf 724.67 2021-02-26 09:24:35 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części V .,.pdf pdf 727.24 2021-02-26 09:25:17 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VIII .,.pdf pdf 727.15 2021-02-26 09:25:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IX ..pdf pdf 729.63 2021-02-26 09:26:17 Public message

Announcements

2021-04-09 11:58 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI I-II i IV-IX
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 udzielił zamówienia w zakresie części I-II oraz IV-IX

2020.25.Ogłoszenie o [...].pdf

2021-02-26 09:26 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI IX
Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części IX

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-26 09:25 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI VIII
Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części III

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-26 09:25 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI V
Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części V

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-26 09:24 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI II
Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części II

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-26 09:23 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI I
Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części I

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-24 14:15 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI IV i CZĘŚCI VII
Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części IV i części VII

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-24 14:14 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI VI
Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części VI

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-19 09:33 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI III
Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części III.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-02-18 13:03 Zamówienia Publiczne ZESTAWIENIE OFERT W ZAKRESIE CZĘŚCI IV I CZĘŚCI VI
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, po dokonaniu oczywistych omyłek rachunkowych

Zestawienie ofert po [...].pdf

2021-02-09 14:00 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 9 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodała w dniu 9 lutego 2021 r. Anna Michałczak


2020.25.Informacja z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2329