Proceeding: Rozbudowa systemu łączności radiowej bezprzewodowej w standardzie ETSI DMR w jednostce Policji woj. dolnośl. wraz ze szkoleniem personelu technicznego/ KWP Wrocław

Małgorzata Gąszcz
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Wydział Teleinformatyki
Deadlines:
Posted : 16-12-2020 14:15:00
Placing offers: 22-12-2020 12:00:00
Opening offers : 22-12-2020 12:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications


Wykonanie przedmiotu umowy - zgodnie z umową i załącznikami :1. Ocenie będą podlegać tylko te oferty, dla których zostanie uzupełniony załącznik nr 1
2. Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Ważne: 

W przypadku nie przesunięcia środków finansowych na przyszły rok 2021 , Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oraz jego unieważnienia  .

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Umowa zakup sprzętu łączności radiowej , szkolenie - 16.12.2020.doc doc 88.5 2020-12-16 14:15:00 Proceeding
Załacznik nr 1 -OPZ formularz ofertowy, 16.12.2020.doc doc 88.5 2020-12-16 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór protokołu odbioru.doc doc 40 2020-12-16 14:15:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rozbudowa systemu łączności radiowej bezprzewodowej w standardzie ETSI DMR w jednostce Policji woj. dolnośl. wraz ze szkoleniem personelu technicznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz formularzem ofertowym określony w załączniku nr 1 do umowy. 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33
50-040, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5175 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 191