Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-83/20 Dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz gazów medycznych - AE/ZP-27-83/20

Deadlines:
Published : 14-12-2020 11:04:00
Placing offers : 22-01-2021 10:00:00
Offers opening : 22-01-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SIWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

8/ Załącznik Nr 5 - Wykaz dostawAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 164.5 2020-12-14 11:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 658.84 2020-12-14 11:04:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 798.49 2020-12-14 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 1-10.xls xls 146.5 2020-12-14 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 11-25.xls xls 62 2020-12-14 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 26-38.xls xls 50 2020-12-14 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 39-41.xls xls 41.5 2020-12-14 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.52 2020-12-14 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 126.63 2020-12-14 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 59 2020-12-14 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 70 2020-12-14 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 85 2020-12-14 11:04:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 139.57 2021-03-25 14:20:26 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma.PDF PDF 102.1 2021-03-30 09:20:44 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 1001.11 2021-03-31 13:11:56 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 129.44 2020-12-16 11:55:21 Public message
Zmiana treści SIWZ.PDF PDF 328.16 2020-12-16 11:59:18 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.PDF PDF 11416.31 2021-01-07 12:36:48 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2.PDF PDF 314.08 2021-01-08 11:13:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 3679.73 2021-01-22 14:17:16 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma.PDF PDF 160.56 2021-02-15 11:15:58 Public message

Announcements

2021-03-31 13:11 Zamówienia Publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2-20, 23-26, 28-37.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-03-30 09:20 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 27.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-03-25 14:20 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-02-15 11:15 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 39, 40, 41.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-01-22 14:17 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-01-08 11:13 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-01-07 12:36 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-01-07 12:11 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2020-12-16 11:59 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ.
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.01.2021r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Zmiana treści SIWZ.P [...].PDF

2020-12-16 11:55 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2353