Proceeding: 44/12/2020 HYTERA PD755 z mikrofonogłośnikiem dla KM PSP Kraków

Bartłomiej Tatka
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Department: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Deadlines:
Posted : 14-12-2020 09:56:00
Placing offers: 17-12-2020 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców. 


Przedmiot postępowania

HYTERA PD755 VHF z mikrofonogłośnikiem - 10 sztuk.

Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia mniejszej liczby w zależności od ostatecznej ceny i posiadanych środków finansowych. 


Zamawiający wymaga: 

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 30.12.2020; 

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 


Zastrzeżenia Zamawiającego:

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.


Tryb składania ofert:

1. Platforma zakupowa - tryb preferowany

lub

2. Dziennik podawczy KM PSP Kraków - zgodnie z załącznikiem - formularz ofertowy. Oferta w zaklejonej kopercie z nazwą oraz numerem postępowania i dopiskiem: "Nie otwierać przed ... (data zakończenia postępowania) ". Ofertę należy złożyć na dziennik podawczy przed upływem terminu składania ofert określonym w platformie zakupowej. Po wejściu do budynku KM PSP należy zadzwonić pod numer 12 616 83 37 lub 8337 (korzystając z dostępnego przy wejściu telefonu wewnętrznego) i przekazać ofertę pracownikowi KM PSP. Nie należy wrzucać oferty do urny przy wejściu  - tryb alternatywny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 12 616 83 60  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00 do 17:00.     


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 13.2 2020-12-14 09:56:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 HYTERA PD755 - 10 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Termin dostawy - - (0)
Unlock the form

The number of page views: 202