Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ.26-20/1.10 „Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin”.

Deadlines:
Published : 14-12-2020 09:07:00
Placing offers : 14-01-2021 09:00:00
Offers opening : 14-01-2021 09:30:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy oraz Regulamin Platformy do pobrania pod linkiem. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ - Utrzymanie czystości na terenach GMS.pdf pdf 12061.47 2020-12-14 09:07:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc doc 56.5 2020-12-14 09:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 2996.76 2020-12-14 09:07:00 Proceeding
Załacznik nr 4 - wzor_zobowiazania.doc doc 39.5 2020-12-14 09:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc doc 44 2020-12-14 09:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór świadczenia JEDZ - espd-request.zip zip 84.4 2020-12-14 09:07:00 Proceeding
MODYFIKACJA nr 1 - utrzymanie czystości.pdf pdf 206.78 2020-12-31 09:54:33 Public message
Załacznik nr 2 wzór umowy sprzątanie 2021.pdf pdf 329.8 2020-12-31 09:54:33 Public message
Pytania I Odpowiedzi 1 - utrzymanie czystości.pdf pdf 305.77 2021-01-04 11:22:43 Public message
Modyfikacja 2 oraz Pytania I Odpowiedzi 2.pdf pdf 461.76 2021-01-05 13:26:46 Public message
Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia MODYFIKACJA.pdf pdf 2670.55 2021-01-05 13:26:46 Public message
Protokół z otwarcia ofert - Utrzymanie czystości 2021.pdf pdf 380.35 2021-01-14 10:36:33 Public message
Informacja o wyborze oferty - Utrzymanie czystości na wybranych terenach GMS 2021.pdf pdf 280.08 2021-01-29 13:46:53 Public message

Announcements

2021-01-29 13:46 Łukasz Nowak Zamawiający przekazuje informacje z wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-01-14 10:36 Łukasz Nowak Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia [...].pdf

2021-01-05 13:26 Łukasz Nowak Zamawiający przekazuje MODYFIKACJE II oraz Pytania i odpowiedzi 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pt.: „Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin”

Modyfikacja 2 oraz P [...].pdf

Załącznik nr 3 Opis [...].pdf

2021-01-04 11:22 Łukasz Nowak Zamawiający przekazuje Pytania i Odpowiedzi 1 do postępowania pt.: „Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin”

Pytania I Odpowiedzi [...].pdf

2020-12-31 09:54 Łukasz Nowak Zamawiający przekazuje MODYFIKACJE I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pt.: „Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin”

MODYFIKACJA nr 1 - u [...].pdf

Załacznik nr 2 wzór [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1173