Proceeding: PN 61/20 PN 61/20 - DOSTAWA LEKÓW I

Deadlines:
Posted : 11-12-2020 10:30:00
Placing offers: 14-01-2021 09:00:00
Opening offers : 14-01-2021 09:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
PN_61_20_ogłoszenie.BES.pdf pdf 4683.33 2020-12-11 10:30:00 Proceeding
PN_61_20_siwz_LEKI_I.BES.pdf pdf 1298.19 2020-12-11 10:30:00 Proceeding
PN_61_20_ZALACZNIK_1.BES.pdf pdf 382.03 2020-12-11 10:30:00 Proceeding
PN_61_20_f_zal_2.BES.pdf pdf 947.95 2020-12-11 10:30:00 Proceeding
PN_61_20_JEDZ_zal_3.BES.pdf pdf 841.62 2020-12-11 10:30:00 Proceeding
PN_61_20_grupa_k_zal_4.BES.pdf pdf 265.75 2020-12-11 10:30:00 Proceeding
PN_61_20_zal_5_warunki_umowne.BES.pdf pdf 403.74 2020-12-11 10:30:00 Proceeding
11_12_20_ INFORMACJA-PROŚBA Zamawiającego.BES.pdf pdf 254.51 2020-12-11 10:30:00 Proceeding
PN_61_20_ZALACZNIK_1.ods ods 55.09 2020-12-15 07:40:49 Public message
PN_61_20_f_zal_2.docx docx 27.61 2020-12-15 07:40:49 Public message
PN_61_20_JEDZ_zal_3.odt odt 55.66 2020-12-15 07:40:49 Public message
PN_61_20_grupa_k_zal_4.docx docx 19.08 2020-12-15 07:40:49 Public message
PN_61_20_zal_5_warunki_umowne.docx docx 27.88 2020-12-15 07:40:49 Public message
21_12_20_pytania_odpowiedzi_II.BES.pdf pdf 266.38 2020-12-21 11:57:56 Public message
PN_61_20_zmiana_ogłoszenia.BES.pdf pdf 85.04 2020-12-16 09:24:50 Public message
15_12_20_ pytania_odpowiedzi I.BES.pdf pdf 296.36 2020-12-17 07:01:21 Public message
04_01_20_pyt_odp_III.BES.pdf pdf 471.81 2021-01-04 11:23:09 Public message
11_1_21_pyt_odp_IV.BES.pdf pdf 280.81 2021-01-12 09:03:02 Public message
PN-61_20_ZESTAWIENIE OFERT .BES.pdf pdf 985.75 2021-01-15 08:51:09 Public message

Announcements

2021-01-15 08:51 Ewa Nowakowska Informacja z otwarcia ofert

PN-61_20_ZESTAWIENIE [...].pdf

2021-01-12 09:03 Ewa Nowakowska Pytania i odpowiedzi IV

11_1_21_pyt_odp_IV.B [...].pdf

2021-01-04 11:23 Ewa Nowakowska Pytania i odpowiedzi III z dnia 04.01.2021r.

04_01_20_pyt_odp_III [...].pdf

2020-12-21 11:57 Ewa Nowakowska pytania i odpowiedzi II z dnia 21.12.2020r.

21_12_20_pytania_odp [...].pdf

2020-12-17 07:01 Ewa Nowakowska Pytania i odpowiedzi z dnia 17.12.2020r.

15_12_20_ pytania_od [...].pdf

2020-12-16 09:24 Ewa Nowakowska Zmiana ogłoszenia z dnia 16.12.2020r.

PN_61_20_zmiana_ogło [...].pdf

2020-12-15 07:40 Ewa Nowakowska Zamawiający umieszcza załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.

PN_61_20_ZALACZNIK_1 [...].ods

PN_61_20_f_zal_2.doc [...].docx

PN_61_20_JEDZ_zal_3. [...].odt

PN_61_20_grupa_k_zal [...].docx

PN_61_20_zal_5_warun [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 888