Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI.VIII.2380.196.2020.MI Przedłużenie licencji oprogramowania

Paweł Piwiński
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Łączności i Informatyki
Deadlines:
Published : 04-12-2020 09:23:00
Placing offers : 15-12-2020 11:11:45
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedmiotem postępowania jest zakup przedłużenia licencji następującego oprogramowania:

1. UFED 4PC Ultimate renewal & 1 year SMS, 615997170, Dongle ID: 8cc8

2. X-Ways 1 yr renewal: 566E-335D; 395E-9878; 656E-3255

3. Belkasoft Evidence Center 1 yr SMS wraz z posiadanymi modułami: Dongel ID: 37596BB4

4. NetAnalysis v2  1yr SMS: Dongle ID: 0x39251E57, S/N: 955210032552

5. VFC-Virtual Forensic: Dongle serial: VFC 01298


Warunki postępowania:

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową. 

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert. 

4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy. 

5. Płatność - przelew 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT (maks. do 31.12.2020r.). 

6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający nie dokona jego odbioru. 

7. Wykonawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, nieużywany, fabrycznie zapakowany i wolny od wad. 

8. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

9. Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej do dnia 16 grudnia 2020 r.    

10. Wykonawca udzieli na oferowany towar min. 12 miesięcy gwarancji. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianych sztuk w ramach posiadanych środków finansowych.

12. Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje.

13. Pozycje nr 1, 2, 3 i 4 będą rozpatrywane w ramach jednego zadania.

14. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


Zapytania co do procedury zakupu: Paweł Piwiński, KWP w Poznaniu, tel. 061 84 141 30, pawel.piwinski@po.policja.gov.pl

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2020-12-15 11:11 Paweł Piwiński Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie zostało anulowane ze względu na zmianę specyfikacji zamawianego programowania oraz posiadanych środków finansowych.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 UFED 4PC Ultimate renewal & 1 year SMS, , 615997170, Dongle ID: 8cc8 Przedłużenie 1 rok 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
2 X-Ways 1 yr renewal: 566E-335D; 395E-9878; 656E-3255 Przedłużenie 1 rok 3 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
3 Belkasoft Evidence Center 1 yr SMS wraz z posiadanymi modułami: Dongel ID: 37596BB4 Przedłużenie 1 rok 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
4 NetAnalysis v2 1yr SMS: Dongle ID: 0x39251E57, S/N: 955210032552 Przedłużenie 1 rok 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
5 VFC-Virtual Forensic: Dongle serial: VFC 01298 Przedłużenie 1 rok 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja - Minimum 12 miesięcy (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - Do dnia 16.12.2019 r. (0)
5 Warunki płatności - Przelew 14 dni (maks. do 31.12.2020 r.) (0)
(0)

The number of page views: 652