Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 18/POWR/2020 Wykonywanie czynności w charakterze trenera pracy w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Deadlines:
Published : 03-12-2020 13:34:00
Placing offers : 14-12-2020 09:00:00
Offers opening : 14-12-2020 09:15:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

 Postępowanie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do którego zastosowanie mają przepisy art. 138o w związku z art. 138h ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp” oraz zasady określone w niniejszym ogłoszeniu. Zamawiający, stosownie do art. 138o ustawy Pzp, udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych w art. 138g ustawy Pzp, może udzielić zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą przy zachowaniu wymogów określonych w art. 138o Pzp. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający określając ramy prawne przedmiotowej procedury ustala, iż do przedmiotowego postępowania mają odpowiednie zastosowanie:

1)           art. 8 ust. 3 ustawy Pzp,

2)           art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,3)         

3)           art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,    

4)           art. 24 ust. 1, 4, ust. 7-9 ustawy Pzp,

5)          art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp,

7)           art. 86 ust. 1-5 ustawy Pzp,7)         

8)          art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

9)           art. 89 ust. 1 ustawy Pzp,

10)         art. 90 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp,

11)        art. 91 ust. 4 i 6 ustawy Pzp,

12)         art. 93 ust. 1 ustawy Pzp

  oraz przepisy ustawy PZP w zakresie wskazanym w treści Ogłoszenia.

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do Ogłoszenia

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 


1     Wykonywanie czynności w charakterze trenera pracy  dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej w wymiarze 40  godzin dla 1 osoby w miesiącu w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie 2 miesięcy tj. max. liczba godzin 2 x 1x  40 godzin.

2       Ofertę można złożyć tylko na zamówienie przewidziane zakresem godzinowym dla jednej osoby – tj., wykonywanie czynności w charakterze trenera pracy w okresie 2 miesięcy tj. max. liczba godzin 2 x 1 osoba x 40 godzin – 80 godzin. 

 TERMIN SKŁADANIA OFERT NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ - 14.12.2020 ROK, GODZ. 09.00

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.pdf pdf 38.13 2020-12-03 13:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 18 POWR 2020.pdf pdf 7252.51 2020-12-03 13:34:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 489.05 2020-12-03 13:34:00 Proceeding
Udzielenie zamówienia.pdf pdf 197.05 2020-12-14 11:40:11 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 224.28 2020-12-14 10:39:50 Public message

Announcements

2020-12-14 11:40 KRZYSZTOF JANIGA Informacja o udzieleniu zamówienia

Udzielenie zamówieni [...].pdf

2020-12-14 10:39 KRZYSZTOF JANIGA w załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-12-14 09:00 Buyer message nie dotyczy

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - W tym miejscu załącz podpisany skan formularza oferty (PDF) wraz z załącznikami Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 353