Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 759178-N-2020 37/ZP/2020. Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego na Blok Operacyjny.

Deadlines:
Published : 30-11-2020 10:53:00
Placing offers : 09-12-2020 08:00:00
Offers opening : 09-12-2020 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
37_ZP_2020_FORMULARZ_CENOWY.xlsx xlsx 14.1 2020-11-30 10:53:00 Proceeding
37_ZP_2020_OGŁOSZENIE_OPUBLIKOWANE.pdf pdf 153.43 2020-11-30 10:53:00 Proceeding
37_ZP_2020_SIWZ.docx docx 98.99 2020-11-30 10:53:00 Proceeding
37_ZP_2020_Zalącznik_nr_1, 3, 5.doc doc 93 2020-11-30 10:53:00 Proceeding
37_ZP_2020_Załącznik nr 8_UMOWA.docx docx 32.62 2020-11-30 10:53:00 Proceeding
37_ZP_2020_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_OPUBLIKOWANE.pdf pdf 84.99 2020-12-04 16:43:35 Public message
37_ZP_2020_SIWZ_ZMIANA_1.docx docx 111.89 2020-12-04 16:43:35 Public message
37_ZP_2020_Załącznik nr 8_UMOWA_ZMIANA_NR_1.docx docx 34.81 2020-12-04 16:43:35 Public message
37_ZP_2020_zapytania i odp.pdf pdf 456.27 2020-12-04 16:43:35 Public message
Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf pdf 130.02 2020-12-09 08:57:41 Public message
37_ZP_2020_wynik postępowania.pdf pdf 437.9 2020-12-14 11:09:22 Public message

Announcements

2020-12-14 11:09 Radosław Jabłoński Zamawiający publikuje wynik postępowania.

37_ZP_2020_wynik pos [...].pdf

2020-12-09 08:57 Radosław Jabłoński Zamawiający publikuje zbiorcze zestawienie otwartych ofert oraz podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2020-12-04 16:43 Radosław Jabłoński Zamawiający publikuje zapytania i odpowiedzi na zadane pytania. Jednocześnie Zamawiający publikuje:
a) 37_ZP_2020_SIWZ_ZMIANA_1
b) 37_ZP_2020_Załącznik nr 8_UMOWA_ZMIANA_NR_1
c) 37_ZP_2020_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_OPUBLIKOWANE

37_ZP_2020_OGŁOSZENI [...].pdf

37_ZP_2020_SIWZ_ZMIA [...].docx

37_ZP_2020_Załącznik [...].docx

37_ZP_2020_zapytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 919