Proceeding: ZP.272.31.2020 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku głównego i pawilonu Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie” w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

Barbara Petka
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 27-11-2020 11:02:00
Placing offers: 07-12-2020 10:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Ofertę oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

UWAGA!

Informujemy, że w związku z działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 publiczne otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu odbędzie się, w terminie wskazanym w SIWZ, jedynie poprzez udostępnianie transmisji „na żywo” w Internecie pod adresem https://przetargi.powiat.tczew.pl/transmisja-na-zywo-z-otwarcia-ofert-przetargowych/transmisja-przetargow.html


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 178.24 2020-11-27 11:02:00 Proceeding
SIWZ 31 - załączniki edytowalne.docx docx 2135.88 2020-11-27 11:02:00 Proceeding
SIWZ 31.pdf pdf 26230.37 2020-11-27 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5.zip zip 151644.09 2020-11-27 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6.pdf pdf 713.09 2020-11-27 11:02:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (31).pdf pdf 409.41 2020-12-07 11:47:15 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu (31).pdf pdf 319.92 2020-12-10 11:43:52 Public message

Announcements

2024-01-29 13:02 Michalina Hinc Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), z uwagi na fakt, iż zaoferowana przez Wykonawcę cena ofertowa znacznie przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2020-12-10 11:43 Beata Kozikowska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-12-07 11:47 Beata Kozikowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

The number of page views: 456