Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-79/20 Dostawa aparatu USG 1 sztuka - AE/ZP-27-79/20

Deadlines:
Published : 27-11-2020 10:06:00
Placing offers : 07-01-2021 10:00:00
Offers opening : 07-01-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SIWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

8/ Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw

9/ Załącznik Nr 6 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówieniaAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 83 2020-11-27 10:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.51 2020-11-27 10:06:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 748.58 2020-11-27 10:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 796 2020-11-27 10:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.63 2020-11-27 10:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 126.54 2020-11-27 10:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 58 2020-11-27 10:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 39 2020-11-27 10:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 80 2020-11-27 10:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 91.5 2020-11-27 10:06:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 124.59 2020-12-02 11:16:10 Public message
Zmiana treści SIWZ.PDF PDF 315.33 2020-12-02 11:17:24 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.PDF PDF 393.45 2020-12-02 13:51:21 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2.PDF PDF 436.99 2020-12-08 12:32:53 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 3.PDF PDF 1592.79 2020-12-17 12:56:15 Public message
Zmiana ogloszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 70.78 2020-12-17 12:54:40 Public message
79_aparat USG Załącznik Nr 6 PO ZMIANIE.doc doc 92.5 2020-12-17 12:56:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 324.63 2021-01-07 13:05:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 92.87 2021-02-02 12:38:54 Public message

Announcements

2021-02-02 12:38 Zamówienia Publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze [...].PDF

2021-01-07 13:05 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-12-17 12:56 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
UWAGA !!! Zmiana Załącznika Nr 6 do SIWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07-01-2020r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

79_aparat USG Załącz [...].doc

2020-12-17 12:54 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zmiana ogloszenia o [...].pdf

2020-12-08 12:32 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-12-02 13:51 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-12-02 11:17 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ.
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04-01-2020r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Zmiana treści SIWZ.P [...].PDF

2020-12-02 11:16 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1246