Proceeding: Rozeznanie cenowe przed planowanym postępowaniem na: Zorganizowanie i obsługę parkingu płatnego przy budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28

Marzena Kubera
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: DRG
Deadlines:
Posted : 26-11-2020 09:51:00
Placing offers: 03-12-2020 12:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie o informację
Kind: Service

Requirements and specifications

W imieniu Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji na temat zorganizowania
i obsługi parkingu płatnego na 44 miejsca postojowe dla interesantów przy budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
przy ul. Szkolnej 28 z wykorzystaniem parkomatu.

 Powyższe jest niezbędne do planowanego w najbliższym czasie zapytania ofertowego w przedmiotowym zakresie.

 

1.    Podstawowe dane parkingu:

-        powierzchnia działki: 844 m2

-        szerokość wjazdu: 5,70 m

-        długość parkingu: 57 m

-        szerokość parkingu: 15 m

-        nawierzchnia asfaltowa

 

2.    Zakres usługi obejmuje w szczególności:

-     zorganizowanie na koszt Wykonawcy parkingu płatnego na 44 miejsca postojowe dla interesantów przy budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 na działce nr 89/18, obręb 23, której właścicielem jest Miasto Piotrków Trybunalski, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę koncepcją parkingową; Teren, na którym planuje się zorganizowanie
i obsługę parkingu płatnego obecnie pełni rolę parkingu bezpłatnego i posiada 44 miejsca postojowe (mapy oraz zdjęcie
w załączeniu);

-      dostarczenie i montaż parkomatu do monitorowania czasu parkowania zasilanego energią słoneczną z możliwością płatności kartą zbliżeniową i monetami oraz pobrania darmowego biletu;

-  wykonanie i montaż niezbędnego oznakowania parkingu, m.in. regulaminu parkingu, oznaczenia wjazdu w formie znaków pionowych z tablicami informacyjnymi, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę koncepcją parkingową;

-   prowadzenie obsługi parkingowej i czynności operatorskich związanych m.in. z prowadzeniem kontroli przez osobę kontrolera (biuro obsługi) w odniesieniu do obowiązujących przepisów (regulaminu parkingu płatnego);

-      prowadzeniu serwisu urządzeń (parkomatu, oznakowania);

-  dokonywanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z inkaso monet, tj. kolekcją, przeliczaniem i wpłatą na konto Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

 

3.    Zasady organizacji parkingu płatnego:

Koszty montażu systemu parkingowego, jego uruchomienia i administrowania, w tym utrzymanie urządzeń we właściwym stanie technicznym wraz z zapewnieniem części zamiennych w przypadku awarii oraz ubezpieczenia urządzeń stanowiących elementy składowe systemu od aktów wandalizmu w 100% pokryje Wykonawca w zamian za uzyskanie części wpływów z parkowania, zgodnie z zaproponowanym podziałem wpływów. Proponuje się, że czas darmowego parkowania dla interesantów wynosiłby
1 godzinę przy założeniu, że możliwość darmowego parkowania dla danego pojazdu przysługiwać będzie tylko raz dziennie (odpowiednia konfiguracja parkomatu).

 


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 44 732 18 70 (Mariusz Kieruzel)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
mapy poglądowe (1).pdf pdf 628.25 2020-11-26 09:51:00 Proceeding
zdjęcie parkingu.jpg jpg 1221.35 2020-11-26 09:51:00 Proceeding

Announcements

2020-12-03 12:47 Marzena Kubera W imieniu Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dziękuję wszystkim Wykonawcom za udzielenie informacji, które są niezbędne
w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Jednocześnie informuję, iż w najbliższym czasie zostanie opublikowane postępowanie dot. tego samego przedmiotu zamówienia. Serdecznie zapraszam do śledzenia ogłoszeń.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Podział wpływów Zamawiający/Wykonawca w % 80% Proszę wpisać swoją propozycję (w %) (0)
2 Stawka za godzinę parkowania w zł brutto 20% Proszę wpisać swoją propozycję (w zł) (0)
Unlock the form

The number of page views: 303