Proceeding: WZP-892/MW/20 Wykonanie w latach 2020, 2021, 2022 i 2023 (36 miesięcy) konserwacyjnych obsług okresowych dźwigów zamontowanych na pojazdach, podlegających dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego.

Radosław Klochowicz
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 23-11-2020 13:17:00
Placing offers: 26-11-2020 23:59:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


UWAGA !

Składając ofertę należy KONICZNIE dołączyć wydrukowane, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną załączone do ogłoszenia:

1. FORMULARZ OFERTOWY

2. WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTOWY.PDF PDF 923.49 2020-11-23 13:17:00 Proceeding
OGŁOSZENIE.PDF PDF 1003.57 2020-11-23 13:17:00 Proceeding
UMOWA PROJEKT.PDF PDF 3336.34 2020-11-23 13:17:00 Proceeding
WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.PDF PDF 993.44 2020-11-23 13:17:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY.PDF PDF 923.49 2020-11-23 13:17:00 Ordered object
OGŁOSZENIE.PDF PDF 1003.57 2020-11-23 13:17:00 Ordered object
UMOWA PROJEKT.PDF PDF 3336.34 2020-11-23 13:17:00 Ordered object
WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.PDF PDF 993.44 2020-11-23 13:17:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie w latach 2020, 2021, 2022 i 2023 (36 miesięcy) konserwacyjnych obsług okresowych dźwigów zamontowanych na pojazdach, podlegających dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego. -

FORMULARZ OFERTOWY.P [...].PDF

OGŁOSZENIE.PDF

UMOWA PROJEKT.PDF

WARUNKI WYKONANIA PR [...].PDF

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 162