Proceeding: 290/2020/ZX Meble wolnostojące i do zabudowy - dostawa oraz montaż.

Deadlines:
Posted : 24-11-2020 15:07:00
Placing offers: 27-11-2020 00:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-463 w Warszawie informuje o postępowaniu w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Służby Ochrony Państwa, z siedzibą w Warszawie (00 - 463) przy ul. Podchorążych 38, kancelaria@sop.gov.pl, telefon: 22 606 57 01. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@sop.gov.pl, telefon: 22 606 50 01. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Opis Przedmiotu Zamówienia - dostawa i montaż mebli.pdf pdf 1225.21 2020-11-24 15:07:00 Proceeding

Announcements

2020-12-02 15:10 Igor Słysz Służba Ochrony Państwa zawiadamia o zakończeniu postępowania bez wyboru Wykonawców.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Biurko Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 6 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
2 Stolik Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 1 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
3 Szafki meblowe Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 8 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
4 Biurko Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 2 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
5 Szafka gospodarcza wisząca I Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 1 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
6 szafka gospodarcza wisząca II Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 1 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
7 Zabudowa meblowa na wymiar Dostawa i montaż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 1 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
8 Szafka wisząca na słuchawki + okulary z wentylacją Dostawa i montaż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 2 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
9 Biurko gabinetowe z pomocnikiem i kontenerem 4-szufladowym 2szt. w kolorze dąb naturalny Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 2 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
10 Stół konferencyjny – kolor dąb naturalny Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 2 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
11 Komoda 3-drzwiowa – w kolorze dąb naturalny Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 2 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
12 Szafa ubraniowa – w kolorze dąb naturalny Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 4 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
13 Szafa ubraniowo-aktowa – w kolorze dąb naturalny Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 2 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
14 Stół konferencyjny – w kolorze szary jasny Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 2 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
15 Pomocnik Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 2 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
16 Biurko/stolik Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 4 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
17 Regał biblioteczny z przeszkleniem Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 4 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
18 Regał biblioteczny z roletą Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 4 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
19 Komoda z szufladami Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 3 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
20 Regał otwarty Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 10 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
21 Regał otwarty Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 3 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
22 Komoda 2-drzwiowa Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 3 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
23 Komoda z szufladami Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 1 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
24 Regał otwarty Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 1 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
25 Fotel typu Egg obrotowy/bujany Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 4 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
26 Stolik kawowy Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 2 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
27 Stolik kawowy Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 1 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
28 Fotel Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" 2 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 14 grudnia 2020 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, wniesienie gotowych do użycia mebli oraz montaż wybranego asortymentu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Związanie ofertą - Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Gwarancja - 24 miesiące liczone od daty montażu lub wydania z magazynu Zamawiającego (max. czas przechowywania 3 lata). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Adres Wykonawcy - Należy podać adres/siedzibę Wykonawcy składającego ofertę, NIP i Regon oraz e-mail upoważnionej osoby do składania ofert. (0)
Unlock the form

The number of page views: 213