Proceeding: WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE S.A.oferuje do sprzedaży: Odśnieżarka Honda model HS 662

Michał Bartnik
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. Department: Dział Logistyki
Deadlines:
Posted : 18-11-2020 00:39:00
Placing offers: 30-11-2020 15:00:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Supply

Requirements and specifications

WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE S.A.oferuje do sprzedaży n/w środek: Odśnieżarka Honda model HS 662


Rok produkcji: 2006

Stan: dobry, urządzenie podawane corocznym przeglądom, w pełni sprawne.

Cena minimalna: 2000 zł brutto


Istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia oferowanego towaru, więcej informacji u pracowników Działu Infrastruktury, nr tel. kontaktowy 533 247 133.


Oferty prosimy składać w kopercie z dopiskiem „Zakup odśnieżarki” w terminie do dn. 30.11.2020 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno- Technologicznego S.A. Radiowa 13, 01-485 Warszawa


W sytuacji braku oferty osiągającej cenę minimalną, rozpatrywane będą oferty o najwyższej
zaproponowanej kwocie.


Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony w terminie do 07.12.2020 r.


W przypadku rezygnacji z zakupu przez podmiot, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zbycie składnika asortymentu zostanie zaoferowane  podmiotowi następnemu wg kryteriów najkorzystniejszej oferty. W sytuacji wpłynięcia ofert o tej samej kwocie decyduje kolejność
zgłoszeń.

WCBKT S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub do przesunięcia terminu ich składania.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Maszyna 1.png png 1433.48 2020-11-18 00:39:00 Proceeding
Maszyna 2.png png 1277.67 2020-11-18 00:39:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

The number of page views: 231