Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1014/20 zakup i dostawa 1 szt. kontenera na odpady medyczne

Deadlines:
Published : 17-11-2020 12:56:00
Placing offers : 26-11-2020 12:55:00
Offers opening : 26-11-2020 13:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.UWAGA!

1.      Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 8 października 2020 roku znak ZDII.9611.8.29.2020 wydaną na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi
udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na II poziomie zabezpieczenia szpitalnego. Jednocześnie zgodnie ze strategią Ministra Zdrowia, podmiot został wskazany jako „szpital koordynujący”.

2. Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z zakupem i dostawą kontenera. 

3. Wraz z ofertą cenową proszę załączyć "opis wymagań"  z wpisaną datą realizacji.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32 7827 214  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia, a następnie podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
opis wymagań.doc doc 33.5 2020-11-17 12:56:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 zakup i dostawa kontenera na odpady medyczne zgodnie z załącznikiem

opis wymagań.doc

1 pc. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi
Bartosza Głowackiego 10
40-052, Katowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 10 miesięcznych rat. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin będzie ustalony w ramach postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 485