Proceeding: MKUO ProNatura/Z0/125/20 Wykonanie okresowych przeglądów zdmuchiwaczy popiołów

Deadlines:
Posted : 06-11-2020 11:54:00
Placing offers: 26-11-2020 23:59:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
135- Zapytanie ofertowe - przeglądy zdmuchiwaczy popiołów.pdf pdf 64.19 2020-11-06 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 955.08 2020-11-06 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2.pdf pdf 967.2 2020-11-06 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 formularz cenowy.docx docx 15.56 2020-11-06 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 projekt umowy zdmuchiwacze popiołów 05.11.20r..pdf pdf 258.87 2020-11-06 11:54:00 Proceeding
135- odpowiedź na pytanie - przeglądy zdmuchiwaczy popiołów.pdf pdf 174.76 2020-11-19 13:25:38 Public message

Announcements

2020-11-19 13:25 Monika Niegoda MKUO ProNatura/Z0/135/20- udzielenie odpowiedzi na pytanie oraz przesunięcie terminu składania ofert na 26.11.2020r.

135- odpowiedź na py [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie okresowych przeglądów zdmuchiwaczy popiołów Przedmiotem zadania jest wykonanie 12 okresowych – co dwa miesiące – przeglądów zdmuchiwaczy popiołów typu SRE i SRE.P – po 10 szt. każdego typu – zainstalowanych w ZTPOK. W załączonych plikach znajdują się rysunki zdmuchiwaczy. Przeglądy mogą być wykonywane podczas pracy kotła lub w czasie postoju i muszą obejmować pełną diagnostykę wszystkich zdmuchiwaczy oraz sprawdzenie poprawności pracy całej instalacji. Ich zakres powinien obejmować następujące prace: a) urządzenia pomocnicze (czyszczenie; kontrola szczelności oraz płynności pracy głównej zasuwy parowej; kontrola szczelności oraz płynności pracy zasuwy parowej stacji odwadniającej; regulacja uszczelnień trzonków zaworów; kontrola szczelności rurociągów parowych). b) zdmuchiwacze (czyszczenie; kontrola pracy mechanizmów przy sterowaniu miejscowym; kontrola szczelności połączeń parowych, uszczelnień ruchowych i pracy zaworu przeciwpróżniowego; regulacja uszczelnienia rury zasilającej i trzonka zaworu parowego; wymiana/uzupełnienie ww. uszczelnień gdy jest potrzebne; kontrola szczelności zaworu parowego; kontrola podpory lancy parowej; usunięcie luzów mechanizmu sterowania zaworem parowym; regulacja wyłączników krańcowych; kompleksowa konserwacja zdmuchiwaczy). Z każdego przeglądu Wykonawca musi sporządzić szczegółowy raport określający aktualny stan urządzeń oraz wykaz niezbędnych napraw. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna. 1 pc. ul. E.Petersona 22 Bydgoszcz - Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o
E.Petersona 22
85-862, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 327