Proceeding: Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

Artur Wyżkiewicz
Tyskie TBS Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 04-11-2020 20:08:00
Placing offers: 30-11-2020 15:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
badanie sprawozdania 2020.pdf pdf 283.77 2020-11-04 20:08:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok -

badanie sprawozdania [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 15 kwietnia 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych - Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam". (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym - Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam". (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Doświadczenie w zakresie badania sprawozdań towarzystw budownictwa społecznego - Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam". (Buyer requires the attachment of a file) (0)
7 Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki - - (Buyer requires the attachment of a file) (0)
8 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
Unlock the form

The number of page views: 403