Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/59/2020 Dostawa kontenerów rolkowo - hakowych typ KP-7.

Deadlines:
Published : 03-11-2020 11:48:00
Placing offers : 09-11-2020 10:00:00
Offers opening : 09-11-2020 10:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.SPECYFIKACJA


Kontener rolkowo - hakowy zamknięty typ KP-7:

 1. Fabrycznie nowy kontener KP-7 (o pojemności minimum 6m3), rok produkcji nie starszy niż 2020r.
 2. Dostosowany do pojazdów hakowych i bramowych, wysokość haka 1200 mm.
 3. Wymiary wewnętrzne ok. 3400 x 1680-1500 x 1100-1150mm.
 4. Wyposażony w sześć otworów wrzutowych z klapami (3 na stronę).
 5. Podłoga blacha :3mm -Przód, boki i drzwi blacha: 2mm - 2,5mm; dach 2mm.
 6. Wrota dwuskrzydłowe na podwójnych zawiasach otwierane na boki z możliwością zabezpieczenia otwartych drzwi.
 7. Wysokość haka :1200mm.
 8. Rolki: rozstaw 1460mm (mierzony od zewnątrz), szerokość 200mm, średnica 159mm.
 9. Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera.
 10. Gwarancja minimum 24 miesiące,
 11. Kolor kontenerów zielony, wg palety RAL 6018 lub zbliżony.

Kontener rolkowo - hakowy otwarty typ KP-7:

 1. Fabrycznie nowy kontener KP-7 (o pojemności minimum 6m3), rok produkcji nie starszy niż 2020r.
 2. Dostosowany do pojazdów hakowych i bramowych, wysokość haka 1200 mm.
 3. Wymiary wewnętrzne ok. 3400 x 1680-1500 x 1100-1150mm.
 4. Podłoga blacha: 3mm -Przód, boki i drzwi blacha: 2mm - 2,5mm.
 5. Wrota dwuskrzydłowe na podwójnych zawiasach otwierane na boki z możliwością zabezpieczenia otwartych drzwi.
 6. Wysokość haka: 1200mm.
 7. Rolki: rozstaw 1460mm (mierzony od zewnątrz), szerokość 200mm, średnica 159mm.
 8. Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera.
 9. Gwarancja minimum 24 miesiące,
 10. Kolor kontenerów - zielony, wg palety RAL 6018 lub zbliżony.

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć fotografie lub dokładne rysunki oferowanych produktów wraz z opisem zawierającym m.in. parametry i rodzaj materiału użytego do wykonania. Dokumentacja ta powinna jednoznacznie obrazować wygląd i rozwiązania techniczno - użyteczne przedmioty zamówienia.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 62 760 80 68

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx docx 26.84 2020-11-03 11:48:00 Proceeding
UMOWA-dostawa i zakup.doc doc 75.5 2020-11-03 11:48:00 Proceeding
Polityka Jakości.pdf pdf 807.91 2020-11-03 11:48:00 Proceeding
zestawienie ofert-kontenery.pdf pdf 124.77 2020-11-09 11:47:07 Public message
kontenery - dpc.pdf pdf 333.43 2020-11-13 13:23:32 Public message

Announcements

2020-11-13 13:23 Anna Kędzia Dokumentacja podstawowych czynności

kontenery - dpc.pdf

2020-11-13 13:03 Anna Kędzia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu dziękuje za złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w PZP art. 4 pkt. 8 oraz §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawę kontenerów rolkowo – hakowych typ KP –7.

Jednocześnie informujemy, że PWiK Sp. z o.o. wybrało ofertę firmy:

P.P.H.U. „EKO – STAL”
Łukasz Bośka
Julianów 5
98 – 105 Wodzierady

Łączna kwota za w/w przedmiot zamówienia 97.874,00 zł net + ustawowy VAT
Łączna kwota za w/w przedmiot zamówienia 120.385,02 zł brutto

2020-11-09 11:47 Anna Kędzia zestawienie ofert.

zestawienie ofert-ko [...].pdf

2020-11-09 09:53 Anna Kędzia Link do otwarcia: https://youtu.be/fWSdMBzH99E
2020-11-06 12:58 Anna Kędzia W związku z pojawieniem się pytania:
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym terminu dostawy kontenerów.
Pytanie dotyczy sytuacji w której któryś z pracowników zostanie objęty kwarantanną i nie będziemy mieli możliwości dokończenia zamówienia i czy w takiej sytuacji jest możliwość przesunięcia terminu dostawy ?
Odpowiedz:
Po dokonaniu analizy i stwierdzeniu występowania utrudnień Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Analiza Wykonawcy nie powinna odnosić się wyłącznie do zdarzeń o charakterze generalnym, powszechnym, co prawda związanych z występowaniem COVID-19, lecz nie oddziałujących negatywnie na wykonanie danego zamówienia. Wykonawca musi być w stanie wykazać, w odpowiednio rzeczowy sposób, w jakim zakresie okoliczności wywołane epidemią COVID-19 mają lub mogą mieć faktyczny wpływ na realizację umowy, a w szczególności o jaki zakres czasu (wyrażony w dniach, tygodniach) należy zmodyfikować zapisy danej umowy w celu umożliwienia jej dalszej realizacji bez zagrożenia interesu Wykonawcy. Samo ogólne powołanie się na wystąpienie COVID-19 na pewno nie będzie mogło stanowić wystarczającej podstawy do zmiany postanowień umowy.
Na potwierdzenie swojego stanowiska Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty wystawione przez podmioty zewnętrzne lub oświadczenia własne.

2020-11-06 11:09 Anna Kędzia W związku z pojawieniem się pytania: bardzo proszę o informację czy istnieje możliwość zdjęcia kontenerów przez Państwa Przedsiębiorstwo? Kontenery wyposażone są w system bramowy, który dzięki tzw. "uchom" umożliwia bez problemowy rozładunek. Kontener można zdjąć za pomocą dźwiga czy też auta wyposażonego w HDS.
Odpowiedz.
Informujemy, że interesuje nas kompleksowa usługa transportowa zgodnie z warunkami postępowania, obejmująca transport i rozładunek.
2020-11-05 14:27 Anna Kędzia W związku z pojawieniem się pytania:
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym terminu dostawy kontenerów.
Pytanie dotyczy sytuacji w której któryś z pracowników zostanie objęty kwarantanną i nie będziemy mieli możliwości dokończenia zamówienia i czy w takiej sytuacji jest możliwość przesunięcia terminu dostawy ?
Odpowiedz:
Co do zasady dopuszczalne jest na zasadach ogólnych przedłużenie terminu wykonania umowy. Chcieli byśmy jednak poinformować, że składając ofertę powinni Państwo zorganizować pracę w taki sposób, by ewentualna kwarantanna nie wpłynęła na możliwość wykonania zamówienia w terminie. Jeżeli jednak mimo starań z Państwa strony doszło by do przedstawianej sytuacji przekazujemy, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualne, a Zamawiający każdorazowo żądał będzie od Wykonawcy uzasadnienia wpływu kwarantanny pracownika na opóźnienie, w celu wyeliminowania możliwości nadużycia tego uprawnienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kontener rolkowo - hakowy zamknięty min 6m3 4 pc. - (0)
2 Kontener rolkowo - hakowy otwarty min 6m3 22 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3468 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Dostawa: do 14.12.2020r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym KOSZTY TRANSPORTU, rozładunku oraz OBSŁUGA GWARANCYJNA po stronie DOSTAWCY . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 GWARANCJA - MINIMUM 24 MIESIĄCE (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1097