Proceeding: Lampka na biurko i zegar ścienny

Agnieszka Strzechowska vel Strzeszewska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Wydział Gospodarki Materiałowo- Technicznej
Deadlines:
Posted : 26-10-2020 12:44:00
Placing offers: 02-11-2020 11:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications


1. Termin realizacji zamówienia na dzień 24.11.2020 r.
2. Termin ważności oferty minimum 30 dni
3. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
4. Koszty związane z wniesieniem asortymentu o dużych gabarytach  oraz ich montażem leżą po stronie wykonawcy.
5. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.
6. Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.
7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
8. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,  I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
9. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
10. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
11. Towar kupowany jest dla instytucji – wymagana gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
12. Towar musi posiadać termin ważności min. 24 miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności)
13. Kryterium oceny najniższa cena (w sytuacji złożenia dwóch jednakowych ofert cenowych będzie brany pod uwagę termin realizacji zamówienia).
14. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
15. Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30 


UWAGA !!!
Dostawa w dwa miejsca:

  • Posterunek Policji Hermanów
  • Komisariat Policji Paradyż


W razie pytań proszę o kontakt:
Agnieszka Strzechowska vel Strzeszewska
Tel. 47 841 32 55 lub 693 997 221, w  godz.8:30 do 15:30
agnieszka.strzechowska-vel-strzeszewska@ld.policja.gov.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
RODO.pdf pdf 269.77 2020-10-26 12:44:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Lampka na biurko Lampka na biurko PIXA KT-40-B lub model równoważny, w kolorze czarnym. Proszę o zdjęcie poglądowe w przypadku produktu równoważnego 20 pc. - (0)
2 Zegar ścienny Zegar HAMA PP-250 lub równoważny, w kolorze czarnym. Proszę o zdjęcie poglądowe w przypadku produktu równoważnego. 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4843 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Dostawa na dzień 24.11.2020 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty (koszty dostawy) - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 RODO - Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję”.

RODO.pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 155